Adj király, katonát! 

Adj király, katonát! 

Adj király, katonát!