Hazai hírek

Kulturális konkurenciaharc

A Szinnyei József Könyvtár helyzete egy gazdag kulturális élettel rendelkező városban

Egyáltalán nincsenek egyszerű, irigylésre méltó helyzetben a közösségi, kulturális és művelődési intézmények, így konkrétan a könyvtárak sem, hiszen manapság már a mesterséges intelligencia kezdi meghódítani az embert és a társadalmat. Ami valljuk be, kissé aggodalomra ad okot. Nem beszélve arról, hogy egy nagyobb városban működő könyvtár hogyan is tudná felvenni a versenyt a városban tevékenykedő szervezetekkel, színházakkal, városi művelődési központokkal, ha programdömping van a környéken. Mégis, a komáromi Szinnyei József Könyvtár felvette a kesztyűt, és havi szinten színes programokat szervez a nagyközönség számára. 

Komárom városa számos jeles intézménnyel büszkélkedik, amelyek nemcsak az offline, hanem az online világban is rendkívül aktívnak számítanak.

A komáromi Duna Menti Múzeum állandó kiállításai mellett időszakos tárlatokkal is bővelkedik. A Múzeumok éjszakája elnevezésű rendezvény iránt hatalmas az érdeklődés. A Komáromi Jókai Színház minden évben tematikus évadokkal lepi meg közönségét. Idén a tükrök évadát mutatták be, amely alatt a színházkedvelők kedvükre válogathattak a különféle zsánerű és műfajú darabok közül. Az évad egyik legjelentősebb előadása talán a Klaus Mann: Mefiszto feldolgozás volt, amely tükröt tartott nemcsak a közönség, hanem a társadalmunk számára is.

A Városi Művelődési Központ pár évvel ezelőtt új lendületet vett az új vezetés által, és rendkívül szerteágazó programkínálattal igyekszik kiszolgálni a kultúrára éhezőket. Nemcsak író-olvasó találkozókat, beszélgetéseket, koncerteket, színházi előadásokat, hanem borkóstolókat, jazz-napokat és egyéb színvonalas rendezvényeket szerveznek szezontól függően. A felsorolásból nem maradhatnak ki a civil szervezetek sem, hiszen példának okáért a Villa Camarum Polgári Társulás önkénteseinek munkája egyáltalán nem elhanyagolható. Gyermekprogramokat (pl. Komálom Gyermekfesztivál), tematikus beszélgetéseket és kézműves foglalkozásokat tartanak bázisukon, a Zichy-pontban. A honlapukon minden fontos és részletes információ megtalálható, érdemes böngészni rajta: https://villacamarum.eu/event/

A komáromi Szinnyei József Könyvtárról bátran kijelenthetem, hogy 2024-re az egyik olyan kulturális színfoltja Észak-Komárom városának, amelyért érdemes dolgozni. A könyvtár két épületben szolgálja ki a lelkes olvasókat és érdeklődőket – a város szívében, egy kulturális műemlék épületében, a Nádor utcai fiókkönyvtárban az ismeretterjesztő, bibliográfiai és a tanulórészleg található, az Eötvös utcán pedig a főkönyvtár épülete üzemel, ahol a felnőtt- és a gyermek- , nem utolsó sorban a multimediális részleg foglal helyet. 2022 novemberében újult meg a könyvtár főépülete (a rekonstrukciós munkálatokat október végén fejezték be a szakemberek, így a főépületben ekkor vette kezdetét az
,,élet”), amelynek köszönhetően nemcsak megszépült, hanem egyúttal modernizálódott is az épület.

Attól a pillanattól kezdve, hogy a könyvtárosok visszaköltöztethették az állományt az épületbe, nincsen megállás. Havi, illetve heti rendszerességgel készülnek a különféle ismeretterjesztő, popkulturális, zenés, irodalmi felnőtt- és gyermekprogramok, amelyekkel a könyvtárban dolgozó közösség a nagyközönséget szeretné megszólítani, és még inkább bevonzani a régi, hűséges olvasók mellé az új könyvtárlátogatókat.

A könyvtárak helyzete napjainkban teljesen más, mint az 30 évvel ezelőtt volt. Akkor még (csak) az volt a célja, amire eleve elrendeltettek: dokumentumok kölcsönzését, információ átadást biztosított az embereknek. A modern világ társadalmában már teljesen másképp kell hozzáállni bizonyos dolgokhoz, ez alól a könyvtárak sem kivételek. A könyvtárak kulturális közösségi térré alakultak át az élet körforgása mentén, s véleményem szerint, ez egyáltalán nem vált hátrányukra.

Ray Oldenburg amerikai szociológus 1989-ben megjelent The Great Good Place című könyvében vezette be a harmadik hely fogalmát. Az otthonunk az első hely, a munkahelyünk a második, és van ez a bizonyos közösségi tér, ami a harmadik helyet jelöli. Ennek több kiemelkedő tulajdonságát sorolja fel a könyvben Oldenburg, hogy néhány példát említsek meg: a közösségi tér közel hozza egymáshoz a környéken élőket, lehetőséget ad különböző csoportok kialakulásának, szórakoztat (Szóllás, 2010, 3). Sőt! Igaz, hogy rendkívül széles munkafolyamatoknak kell eleget tenniük a könyvtáraknak, hiszen már nemcsak abból áll a könyvtárosok mindennapja, hogy a különféle dokumentumokat rendezik polcról polcra, illetve segítenek eligazodni az olvasónak a könyvek tárházának útvesztőjében, hanem digitalizálnak, kutatásokat végeznek, és délelőtti-délutáni (esti) előadásokat, rendezvényeket szerveznek az olvasók és a látogatók számára. Sok sztereotípia szerint a könyvtáros csak naphosszat olvassa a körülötte levő könyveket, pedig ez koránt sincs így. A programokért is mi, könyvtáros munkatársak vagyunk a felelősek.

Kulturális konkurenciaharc
Bősze Ádám Zeneszalon

Könyvtárunk a hagyományokhoz természetesen hű maradt, hiszen fontosnak tartjuk a gyermekprogramok létrejöttét, ezért a kolléganők napi szinten fogadják az általános iskolás kisdiákokat, akiknek mesefelolvasásokat és bábos előadásokat is tartanak. De nem hagyhatóak ki a meghívott előadók, akik a gyermekeknek tartanak író-olvasó beszélgetéseket (pl. Varró Dániel, Berg Judit, Badin Ádám stb.). Kiállításokat szervezünk kicsiknek, nagyoknak egyaránt: teret adunk az amatőr, de a profi művészeknek is, az egyik legjelentősebb kiállításunk a Grendel ´75, amelyet még a nyár folyamán is látogathat a nagyérdemű. A könyvtár különféle programtípusok szerint rendezvénysorozatokat szervez, amelyeknek külön megnevezése is már utal a program jellegére.

Kulturális konkurenciaharc
Gyermeknapi hangulat

A Szinnyei Szalon vendégei általában írók, költők, amely programunkkal törekszünk a kortárs szerzők bemutatására is, nemcsak határon innen, hanem túlról is. A Mindentudás Könyvtárában olyan előadókat látunk vendégül, akik a természettudományban, a történelemben, az utazásokban merülnek el, s amely témákról hitelesen tudnak beszélni közönségünknek. Filmklubjaink a művészetkedvelőknek kedveznek, hiszen általában nem a legújabb filmeket vetítjük le
a látogatóknak, hanem igyekszünk minél inkább a nem annyira közismert műveket megmutatni.

Podcast sorozatainkkal szeretnénk egy kicsit felkelteni a jobbnál jobb könyvek iránt az érdeklődést, ezért minden hétfőn megjelenik újabb kedvcsináló a weboldalunkon és a közösségi médiában mind magyar, mind szlovák nyelven.

Ha már egy könyvtárról beszélünk, szót kell ejtenünk a könyvklubról is, ugyanis a SZIKK (SzinnyeiKönyvKlub) már több mint egy éve aktívan működik a könyvtár falai között. Nagyjából 15 aktív tag képviseli magát az összejöveteleken, ahol nemcsak a klasszikus irodalommal, hanem a kortárssal is folyamatosan foglalkoznak a fanatikus olvasók. A magyarországi Egerből induló Sztori (olvasásnépszerűsítő) versenybe is bekapcsolódott a SZIKK-ből kialakult két
csoport, akik kiemelkedő helyen végeztek kategóriájukban. A könyvtár tarsolyában tehát még sok minden ott lapul, csak győzzék a munkatársak tető alá hozni az ötleteket.

Bátran állíthatom, a kitartó munka és az elhivatottság, úgy tűnik, elnyeri méltó jutalmát.

A közelmúltban az olvasók száma kétszeresen megnövekedett az elmúlt évekhez képest. A könyvállomány fokozatosan bővül – természetesen nagyon nagy szerepe van a fejlődésben a különféle támogatásoknak, állami és egyéb források által kiírt sikeres pályázatoknak, amelyeket az intézmény elnyer. Mindemellett fontos megemlíteni a vezetőség hozzáértését és szakmaiságát, amely nélkül eredménytelen lenne a sok befektetett energia.

Kulturális konkurenciaharc
Szinnyei Szalon

Persze nehézségek mindenütt jelen vannak, így ez alól a Szinnyei József Könyvtár sem kivétel. Sok területen vannak még hiányosságai, de a munkaközösség és a tenni akaró emberek, akik a könyvtárért dolgoznak minden nap, mind-mind azt hozzák magukkal, hogy kitartással és akaraterővel bármire képes lehet akár egy adott intézmény is.

Ahogy már fentebb bemutattam, Komárom városa jelentős kulturális, művelődési és egyéb fontos intézményekkel és szervezetekkel bővelkedik, a könyvtár programjai mellett temérdek rendezvény és esemény közül válogathatnak a város- és a környező települések lakói. Példának okáért a Villa Camarum Polgári Társulás számos hasonló jellegű író-olvasó találkozót szervez, mint ami könyvtárunk profiljába is beleillik. Emellett a VMK intézménye együttműködik a Szépírók Társaságával, amely szintén konkurenciaharcra adhat okot. Ez is egy olyan nehézségi faktor, amely mellett nem mehet el szó nélkül az intézmény. Ezért is keresi a lehetőségeket az együttműködésre más szervezetekkel. Az együttgondolkodás, az együttdolgozás és az ,,alkossunk együtt valami jót” elve alapján igyekszik dolgozni, ami véleményem szerint szimpatikussá teheti az emberek szemében. Például a könyvtár márciusi rendezvénye, az Irodalom Határok Nélkül nem jöhetett volna létre a Villa Camarum Polgári Társulás munkatársai nélkül, akik szintén szívvel-lélekkel dolgoztak a négynapos rendezvénysorozat sikeressége érdekében. Ugyanezzel a szervezettel sikerült már gyerekrendezvényeket is megszervezni (gyermeknapot, Komálom Gyermekfesztivált stb.), mert hasonlóan látjuk a világ működését, miszerint a gyermekek alkotják a jövő nemzedékét, s az olvasó nemzedékét is.

Úgy vélem, hogy a mai cudar világban csakis úgy élhetünk és úgy férhetünk meg egymás mellett, ha kinyújtjuk a másik felé segítő kezeinket. Az egészséges versengés motiválóan hathat, de ahogy Szabó Magda fogalmazott: ,,Úgy kell élni, hogy míg a világban forgolódunk, ne súroljuk le más emberről a bőrt.”

Szinnyei József Könyvtár