A névmások (a személyes névmások) A névmások valódi szófajokat helyettesítő szófajok. Vannak, amelyek csak főnevet helyettesítenek, s vannak, amelyek főnevet, melléknevet és számnevet is. A csak főnevet helyettesítők közé tartoznak…

Az igenevek Az igenevek átmeneti szófajok. Három fajtáját különböztetjük meg: főnévi igenév, melléknévi igenév (folyamatos, befejezett, beálló történésű) és határozói igenév. A főnévi igenév képzője a -ni, a melléknévi igenévé…

A főnevek (a földrajzi nevek helyesírása) A tulajdonnevek egyik csoportja a földrajzi helyek – pl. földrészek, országok, folyók, hegyek, városok, utcák, hidak stb. – megkülönböztetésére szolgáló földrajzi nevek. Helyesírásukra különösen…

A szavakat különböző tulajdonságaik alapján csoportokba soroljuk. A szófajok osztályozásakor figyelembe vesszük a szó szótári jelentését, szóalaktani és mondatbeli viselkedését. Ezek alapján megkülönböztetünk: alapszófajokat (melyeket tovább csoportosítunk: valódi alapszófajok, átmeneti…

A mássalhangzók (latinul consonantes) olyan beszédhangok, amelyek kiejtése csak egy magánhangzóval együtt lehetséges, és képzésükkor a tüdőből kiáramló levegő a hangképző szervek útján valamilyen akadályba (fog, íny, ajak stb.) ütközik.…