Matematika

5. Osztály matematika

A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai tananyaggal.
Nem pótolják a tanári magyarázatot, de ha valami elsiklott, kimaradt vagy érthetetlen volt a tanórán, segíthetnek.
A számegyenes a matematika területéhez tartozó fogalom, a valós számok halmazának reprezentálására használt grafikai eszköz.

1

18:15
Tört szorzása törttel (előjel, abszolút érték)
3

5:46
A számok reciproka
5

9:43
A természetes számok összehasonlítása
6

11:35
A természetes számok összeadása és kivonása, az összeg és a különbség változásai
7

10:36
A természetes számok szorzása. Szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. A szorzat változásai.
8

10:33
Természetes számok osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel. A hányados változásai.

9

10:27
Többjegyű számok szorzása. Osztás többjegyű osztóval.
10

9:34
Osztó és többszörös. Műveletek sorrendje.
11

14:11
A negatív egész számok (adósság, fagypont alatti hőmérséklet is)

12

6:11
A tört értelmezése kétféleképpen
13

6:39
Törtek egyszerűsítése, bővítése
14

13:44
Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása
15

11:21
Különböző nevezőjű törtek összeadása és kivonása
16

12:50
Tört szorzása természetes számmal
17

8:58
Tört osztása természetes számmal
18

15:58
Törtek helye a számegyenesen. A törtek összehasonlítása.
19

7:07
Törtek összehasonlítása az egésszel, vegyes számok
20

12:37
A tizedes törtek összeadása és kivonása
21

11:43
A tizedes törtek szorzása és osztása természetes számmal
22

6:50
A tizedes törtek szorzása és osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel
23

12:41
A törtek tizedes tört alakja Végtelen szakaszos tizedes törtek
24

15:06
A mérés mint összehasonlítás
25

6:39
Két egyenes helyzete
26

8:49
Ponthalmazok: pont, vonal, felület. Az egyenes és részei: félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.
27

7:45
A téglatest, jellemzői, hálói. A kocka.
28

6:39
Síkidomok, sokszögek. Konvex, konkáv síkidomok.
30

8:44
A kör. Elnevezések, körvonal rajzolása. Húr, szelő, érintő.

18:53
A szög fogalma, fajtái. A szögek mérése és rajzolása.
32

7:31
A téglalap és a négyzet és tulajdonságai
33

11:20
A terület mérése. Mértékegységei. A téglalap területe, négyzet területe.

34

5:58
A téglatest felszíne, a kocka felszíne
35

11:57
A térfogat mérése. Mértékegységei. A téglatest térfogata, a kocka térfogata.
36

6:34
Tájékozódás, helymeghatározás a síkon. Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer. Descartes.
37

17:15
Az egész számok összeadása, kivonása
38

15:11
Halmazba rendezés
39

9:23
Forditott arányosság, fordított arányossággal megoldható feladatok
40

12:16
Műveletek tulajdonságai, műveleti sorrend
%d