Az igenevek Az igenevek átmeneti szófajok. Három fajtáját különböztetjük meg: főnévi igenév, melléknévi igenév (folyamatos, befejezett, beálló történésű) és határozói igenév. A főnévi igenév képzője a -ni, a melléknévi igenévé…

A főnevek (a földrajzi nevek helyesírása) A tulajdonnevek egyik csoportja a földrajzi helyek – pl. földrészek, országok, folyók, hegyek, városok, utcák, hidak stb. – megkülönböztetésére szolgáló földrajzi nevek. Helyesírásukra különösen…

A szavakat különböző tulajdonságaik alapján csoportokba soroljuk. A szófajok osztályozásakor figyelembe vesszük a szó szótári jelentését, szóalaktani és mondatbeli viselkedését. Ezek alapján megkülönböztetünk: alapszófajokat (melyeket tovább csoportosítunk: valódi alapszófajok, átmeneti…

A mássalhangzók (latinul consonantes) olyan beszédhangok, amelyek kiejtése csak egy magánhangzóval együtt lehetséges, és képzésükkor a tüdőből kiáramló levegő a hangképző szervek útján valamilyen akadályba (fog, íny, ajak stb.) ütközik.…

A beszédhang Tanár: Bacsik Lőrinc Natália Magyar nyelv és irodalom 5. osztály A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közreműködésével 2020-ban az általános és a középiskolák minden osztálya…

A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai tananyaggal. Nem pótolják a tanári magyarázatot, de ha valami elsiklott, kimaradt vagy érthetetlen volt a tanórán, segíthetnek. Az első…