Az összefüggő szövegben egymás után következő szavakat általában különírjuk: szilárd jellem, sok lehetőség, nagyon ügyes, rádiót javít stb. Az összetételek keletkezésének (azaz az egybeírásuknak) többféle forrása lehet: 1. a tagok együttes jelentésének…

A hangalak és a jelentés viszonya alapján a szavakat különböző csoportokba sorolhatjuk: egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak. Anyanyelvi műveltségetek gyarapítására forgassátok az értelmező, a szinonima és…

A határozószók szótári alakjukban is körülményt határoznak meg. A cselekvés, történés, létezés helyét, idejét, módját vagy a cselekvő állapotát kifejező szók. A mondatban határozói szerepet töltenek be. A határozószók meghatározhatnak: helyet (kinn, itt,…

LEGENDÁK: – szentek életéről szóló elbeszélő történet, a szó jelentése: „olvasásra szánt“ vallásos tárgyú írás. Célja, hogy a szenteket példaként állítsa az olvasó elé. A magyar legendák közé tartoznak például…

A főnevek fajtái és helyesírásuk – a személy- és állatnevek, intézménynevek, címek. Az EduTV magyar nyelvű nyelvtanórái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és…

A főnevek (bevezetés) – a főnév fogalma, felosztása – a köznevek. Az EduTV magyar nyelvű nyelvtanórái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának…