A háromszög belső és külső szögei: A háromszög valamely csúcsánál lévő belső és külső szögek kiegészítő szögek. Ezért a háromszög egy csúcsánál lévő belső és külső szög összege  . https://viki.iedu.sk/content/tyfApLtNJe/EDUTV_MAD/46_MADMAT_6r_vnutorne_vonkajsie_uhly_trojuholnika.pdf…

Tizedestörtek összeadása, kivonása ugyanúgy zajlik, mint a természetes számoké, de figyelni kell arra, hogy a tizedesvesszők mindig egymás alatt legyenek. Az egész számok írásbeli összeadásához a számokat helyi érték szerint…

  Szögek szerkesztése 60° szerkesztése 1. lépés: Félegyenes felvétele 2. lépés: A félegyenes pontjából tetszőleges körív elkészítése 3. lépés: Erre a körívre ugyanezt az ívet felmérni, ez a 60°.  …

A tizedestört-alak, a tizedestört egész része és törtrésze, a tizedesvessző, a tizedestörtek helyiérték szerinti felbontása, a tizedes helyiértékek (tized, század, ezred…) / Miklós György Minden közönségestört-alakú szám felírható tizedes tört…

A szögfelező a szöget két egyenlő szögre osztja. A szögfelező minden pontja azonos távolságra van a szög száraitól és átmegy a szög csúcsán. A konvex szögtartományban a két szögszártól azonos…

Háromszög szerkesztése szög-oldal-szög tétel (SZOSZ) szerint. Ha egy háromszög egy oldala egyenlő a másik háromszög oldalával, és az ezeken az oldalakon fekvő szögeik páronként egyenlők, akkor a két háromszög egybevágó.…

A szabályos háromszög A szimmetrikus háromszögek között van egy különleges, melynek nem egy, hanem három szimmetriatengelye van. Ebből következik, hogy minden oldala egyenlő. Az ilyen háromszöget hívjuk szabályos háromszögnek. A…