Adat: Az adat tények, fogalmak olyan megjelenési formája, amely alkalmas emberi eszközökkel történő értelmezésre, feldolgozásra, továbbításra.

Adatbázis: Az adatbázis az adatok szervezett gyűjteménye, amely lehetővé teszi az adatok tetszőleges szempontok szerinti rendszerezését és visszakeresését. (Pl.: A Tanulók adatbázisból egyszerűen kikereshetjük a fiúkat.)

Adatbázis ablak: Az adatbázisunk minden objektuma elérhető az Adatbázis ablakból. Az Objektumok panelen kiválaszthatjuk a kívánt objektumtípust, létrehozhatunk új objektumot, és szerkeszthetjük a meglévőket. adatbázis-kezelő: Az adatbázisokat adatbázis-kezelő szoftver (program) segítségével hozzuk létre és annak segítségével használjuk.

Adatbáziseszközök lap: Az Office Access 2007 alkalmazásban az adatbázis-objektumok közötti kapcsolatok megjelenítésére, elrejtésére, létrehozására valamint makrók futtatására szolgáló parancsokat tartalmazó lap.

Adatlap nézet: Az Office Access 2007 alkalmazásban az adatokat jeleníti meg táblákban, űrlapokon, lekérdezésekben és jelentésekben.

Adattábla: Az adattáblákban az adatokat oszlopokba (más néven mezők) és sorokba (más néven rekordok) rendezett formában tároljuk.

Alaplap: Az alaplapon a számítógép működéséhez elengedhetetlen áramkörök és a számítógép bővítéséhez szükséges csatlakozók találhatóak.

Alfanumerikus: Számjegyeket és betűket egyaránt tartalmazó (kódrendszer, billentyűzet …).

Állapotsor: Mutatja a kurzor aktuális pozícióját, valamint a szövegszerkesztő üzemmódját, amelyet kétszeres kattintással változtathatunk meg, valamint a nyelvi ellenőrzés állapotát.

Állapotsor-2007: MS Office 2007 programjaiban információkat tartalmaz a dokumentumról (oldalszám, szavak száma..), és beállíthatjuk rajta, hogy milyen módon szeretnénk megjeleníteni a dokumentumot a képernyőn.

ATX: ATX (Advanced Technology eXtended) az AT szabványt váltotta fel. Megadja többek között a számítógép legfontosabb geometriai jellemzőit és egymáshoz töténő csatlakoztatásuk módját.

Bekezdés: Egy bekezdés az ENTER billentyű két leütése között található szövegrész.

Billentyűzet: A számítógép szabványos beviteli eszköze (beviteli periféria). Feladata, hogy adatokat illetve utasításokat vigyünk be a számítógépbe. További elnevezései: keyboard, klaviatúra, tasztatúra.

bit: Az információ alapegysége – a legkisebb információhordozó egység. Egy igen-nem választást tesz lehetővé.(0 vagy 1) Egy bitnyi információt képvisel a kettes számrendszer egy számjegye is. A BIT angol rövidítés,

Böngészés: A WWW oldalak „lapozgatását” böngészésnek vagy szörfözésnek is nevezzük.

Böngésző: A Böngésző egy olyan program, amellyel a Interneten található oldalakat (webhelyeket) megnézegethetjük vagy letölthetjük saját számítógépünkre.

Bővítmény: A segédalkalmazások egy fajtája, amely új képességekkel ruházza fel a böngészőt, például a hanglejátszás, vagy a videólejátszás képességével.

Buszrendszer: A sínrendszer vagy más néven buszrendszer ( bus system) szabványos vezetékrendszer a számítógép egyes részegységei között teremt kapcsolatot.

Címsor: Az aktív dokumentum címét mutatja. A bal oldali Word ikonnal és a jobb oldali kis méret, teljes méret, bezárás ikonokkal a programablakkal végezhetünk műveleteket.

CRT: Katódsugárcsöves monitor

Digitális számítógép: Olyan elektronikusan működő berendezés, amely az adatok bevitelét, feldolgozását, tárolását és az adatok kivitelét tárolt program alapján automatikusan végzi.

DNS: (Domain Name System) Az egyik legfontosabb szolgáltatás az Interneten. Fő feladata a webcímek lefordítása, feloldása a hozzájuk tartozó IP-címre.

Dokumentumfülek: Az Access munkaablakban a táblák, a lekérdezések, az űrlapok, a jelentések, a lapok és a makrók dokumentumfülként jelennek meg.

Egyed (entitás): Azon objektum, amelynek tulajdonságait gyűjtjük és tároljuk az adatbázisban.

Elsődleges kulcs: Annak érdekében, hogy az Access össze tudja kapcsolni az egyes táblákban tárolt adatokat, minden táblában lennie kell egy olyan mezőnek vagy mezőcsoportnak, amely egyedileg azonosítja a tábla összes rekordját.

Eszközsor: a leggyakrabban használt műveletek ikonjai.

Frissítő lekérdezés: Az adatbázisban tárolt adatok módosítására használjuk.

FTP: (File Transfer Protocol) A fájlokat tartalmazó archívumokhoz való hozzáférést, a fájlok le- és feltöltésének szabványa.

Gördítősávok: Ha az aktív dokumentum nem fér el az ablakban, a kilógó területeit a gördítősávokkal tehetjük láthatóvá.

Hálózat: A hálózat, kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép. Az egymással összekötött számítógépek között adatforgalom van.

Hálózati topológia: A számítógépek fizikai összekötésének rendszerét hálózati topológiának nevezzük.

Helyiértékes számrendszer: A számjegy tényleges értéke helyiértéke attól függ, hogy a szám melyik pozíciójában áll, mert az alaki érték még megszorzódik a alapszám adott pozíciója szerint hatványával.

Helyőrzők: Olyan karakter, amely a szöveg vagy érték bevitelének helyét jelzi a felhasználó számára.

Hitelesítés: Jelszó, tanúsítvány, személyes azonosítókód (PIN-kód) vagy egyéb olyan adat használata, amely egy számítógépes hálózatban a személyazonosság ellenőrzésére szolgál.

Hivatkozási integritás: Olyan szabályok összessége, melyek azt határozzák meg, hogy hogyan törölhetünk, módosíthatunk adatokat a kapcsolt táblákban.

Hozzáfűző lekérdezés: a tábla végéhez fűzi a feltételnek megfelelő rekordokat.

HTML: A weblapok leírását a HTML szabvány (HyperText Markup Langauge) rögzíti.

HTTP: (HyperText Tranfer Protocol), Az internet grafikus felületén keresztüli adatátvitel módját meghatározó szabvány.

Idegen kulcs: olyan mező, amely egy másik táblában elsődleges kulcsként szerepel.

Internet: Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

IP-cím: Olyan 32 jegyű kettes számrendszerbeli azonosító szám, amellyel az Internetbe kötött számítógépek bármelyikét egyértelmûen azonosítani lehet.

Jelentés: A jelentések nyomtatható formában jelenítik meg az adatbázisban tárolt adatokat.

Kapcsolat: Az egyedek egymáshoz való viszonyát írja le.

képpont (Pixel): A monitoron megjeleníthető, illetve képállományban tárolható legkisebb egység, (egységnyi képinformáció).

Kezdőlap: A MS Office 2007 alkalmazásokban a legtöbbet használt parancsok a menüszalag első lapján, a Kezdőlapon találhatók.

Kijelölősáv: Egy keskeny függőleges sáv a munkaterület bal oldalán, amely megkönnyíti sorok, nagyobb területek kijelölését.

Kliens: A számítógépes hálózatra csatlakoztatott minden számítógépet – a szerverek kivételével – munkaállomásnak vagy kliensnek nevezünk.

Kommunikáció: Az információ továbbítását egy szóval kommunikációnak nevezzük.

Külső adatok lap: Az Office Access 2007 alkalmazásban azon parancsok csoportjának lapja, melyekkel külső adatokat tudunk importálni, exportálni illetve frissíteni.

LCD: Folyadékkristályos monitor

Lekérdezés: A lekérdezések segítségével az adatbázisból
1. megjeleníthetjük,
2. módosíthatjuk,
3. törölhetjük az adott feltételeknek megfelelő adatokat.

Létrehozás lap: Az Office Access 2007 alkalmazásban a Létrehozás lapon találhatók azok a parancsok, melyekkel új adatbázis-objektumot tudunk az adatbázisban létrehozni.

Literális karakterek: Azok a karakterek, amelyek a bevitt adatban megjelennek, ezek a karakterek nem távolíthatók el.

Memória: Tárolja a számítógép működéséhez szükséges programokat és adatokat.

Menüsor: az aktív dokumentumban használható parancsok csoportjai.

Menüszalag: A programablak fölött elhelyezkedő terület, ahol kiválaszthatjuk a parancsokat.

Mező: Az adattáblák egy-egy oszlopa.

Microsoft Access: Olyan Windows környezetbe illesztett relációs adatbázis-kezelő rendszer, melynek segítségével az információ könnyen tárolható, rendezhető, visszakereshető és megjeleníthető.

Mikroprocesszor: Egy tokon (egy áramkörön) belül megvalósított központi feldolgozó egység (CPU). Vezérli a számítógép működését. Aritmetikai és logikai műveletek végez.

Minipult: A kijelölt szöveg fölött átlátszó formában jelenik meg, és a leggyakrabban használt formázási parancsokat teszi gyorsan elérhetővé.

Minta: Ebben az ablakban az összes diánk megjelenik. Kisebb méretben láthatjuk a diáinkat.

Módosító lekérdezés: Műveleteket hajt végre a feltételnek megfelelő rekordokon. A módosítás típusától függően négy fajtája van: Törlő, Frissítő, Hozzáfűző, Táblakészítő

Monitor: A személyi számítógépek elsődleges kiviteli eszköze. Biztosítja a számítógéppel való állandó és azonnali kommunikáció és ellenőrzés lehetőségét a felhasználó számára.

Navigációs ablak: Az ablak bal oldalán található terület, amely megjeleníti az adatbázis-objektumokat. A Navigációs ablak az előző Access verziók Adatbázis ablakát helyettesíti.

Nem ütő nyomtató: A nem ütő (non impact) nyomtatók a papírra a képet különböző leütés nélküli technológiák segítségével viszik fel.

Numerikus: Számbeli, szám szerinti; számszerű;

Nyílt forráskódú: Szabadon használható számítógépes program. Szabad másolni, szabad terjeszteni, szabad tanulmányozni és szabad módosítani.

Office 2007 Állapotsor: Információkat tartalmaz a dokumentumról, és beállíthatjuk rajta, hogy milyen módon szeretnénk megjeleníteni a dokumentumot a képernyőn.

Office 2007 Menüszalag: Széles szalag az Office 2007 alkalmazások ablakainak tetején, lapokba és csoportokba gyűjtött parancsikonokkal.

Paraméteres lekérdezés: A lekérdezés folyamata során mi magunk választhatjuk meg a lekérdezés feltételeit.

Periféria: A számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszköz, mely az adatok ki- vagy bevitelét teszi lehetővé. (pl. monitor, billentyűzet…)

PowerPoint: A Microsoft PowerPoint program több lehetőséget nyújt bemutatók, diák, jegyzetek, vagy egyszerű grafikák készítésére.

PowerPoint 2007 Címsor: Az aktív bemutató címét mutatja. A bal oldalán Office gombbal és gyorselérési eszköztárral, jobb oldalán a méretező és bezárás ikonokkal a végezhetünk műveleteket.

Processzor: A számítógép központi feldolgozó egysége. (CPU= Central Processing Unit)

Redundancia: valamely tényt vagy a többi adatból levezethető mennyiséget ismételten (többszörösen) tárolunk az adatbázisban.

Rekord: Az adattábla egy sora.

SharePoint-listák: A SharePoint-listák olyan információs gyűjtemények, ahol információkat tárolhatunk, oszthatunk meg és kezelhetünk.

SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol) Az elektronikus levelek küldésének szabványa.

SQL: Structured Query Language: Strukturált(több elemből felépített) lekérdező nyelv.

Számrendszer: A számábrázolási rendszer vagy számrendszer meghatározza, hogyan ábrázolható egy adott szám különböző alapszámot használó számrendszerekben.

Szerkesztési felület: Az a felület, ahol a diánkat megszerkeszthetjük. Mindig az aktuális, szerkesztendő dia jelenik meg itt.

Szerver: A számítógépes hálózatok központ számítógépe.

Szótár: Ha egy kifejezés jelentésére vagy kiváncsi, akkor nézd meg a szótárban!

Szűrés: Az adatok szűrése az jelenti, hogy megadunk egy logikai feltételt (szűrőfeltételt), és a program csak azokat a rekordokat jeleníti meg, amelyek ennek a feltételnek eleget tesznek.

Táblakészítő lekérdezés: táblát hoz létre a feltételnek megfelelő rekordokból.

Tervező nézet: Az Office Access 2007 alkalmazásban a Tervező nézet az objektumok megtervezéséhez jelenít meg beállítási lehetőségeket és parancsokat.

Törlő lekérdezés: Törli az adatbázis megadott feltételeknek megfelelő rekordjait.

Törzsdokumentum: Az a felület, amin a szöveget szerkesztjük, és ami a végleges dokumentumunkat tartalmazza.

Tulajdonság (attribútum): Az egyed valamely jellemzője.

Tűzfal: (angolul firewall) megakadályozza, hogy a számítógépet illetéktelen behatolás (támadás) érje a számítógépes hálózaton keresztül. Lásd még: elektronikus levelezés.

URL: (Uniform Resource Locator): Szabványosított cím, amely a böngésző számára egyértelművé teszi, hogy hol kell a fájlt vagy erőforrást keresni a világhálón.

Űrlap: Az Űrlapok az adatbázisban tárolt adatok megjelenítését, bevitelét, módosítását segítő látványosan megformázható objektumok.

Ütő nyomtató: Az ütő (impact) nyomtatók kalapács vagy tű segítségével egy festékszalagon keresztül nyomnak a papírra egy karaktert vagy jelet.

Választó lekérdezés: Az adatbázis csak azon a rekordjait mutatja, amelyek megfelelnek a megadott feltétel(ek)nek.

VGA: (Video Graphics Array) grafikus kártya szabvány 320×200 vagy 640×480 pixeles felbontást, és 16 vagy 256 szín megjelenítését teszi lehetővé.

Videokártya: A számítógép által küldött képi információkat a monitor számára értelmezhető jelekké alakítja.

Vonalzó: A dokumentum és részeinek méretét mutatja. A kis mutatók (ún. csúszkák) segítségével állíthatjuk be a bekezdések formázásait, és a tabulátorokat.

Vonalzó: A vonalzó segítségével állíthatjuk be a bekezdések formázásait, és a tabulátorokat.

Webhely: Egymáshoz tartozó weboldalak csoportja, amelyeket hiperhivatkozások kötnek össze, és az üzemeltetőjük egyetlen cég, szervezet vagy magánszemély.

Weboldal: A Weboldal(Weblap) világháló egy darabja, olyan dokumentum, amelyet egyedi cím vagy URL határoz meg. A weboldalak szöveget, hivatkozásokat és képeket tartalmazhatnak.

Webszerver: Állandó IP címmel ill. domain névvel rendelkező kiszolgálók, amelyek állandóan csatlakoztatva vannak az internethez. Ezeken helyezzük el a honlapokat (weboldalakat).

Word: Microsoft Word szövegszerkesztő program a Microsoft Office programcsomag része.

WWW: World Wide Web (www) világméretű hálózat. Röviden: web, vagy világháló. A hálózatba kapcsolt számítógépen elhelyezett honlapokat bárki megtekintheti az Interneten.

https://informatika.gtportal.eu/

A

A
amper (az áramerösség mértékegysége)

A channel
A csatorna

A Programming Language
(APL) programnyelv

A/D
(analog-to-digital converter) analóg-digitális átalakító

A/D converter
A/D konverter, analóg-digitális átalakító

A20 
Az Intel processzorok 1MB-os határát megkerülő címvezeték.

AAC 
(Advanced Audio Coding) MPEG-4 szabványon alapuló audió tömörítő eljárás.

abandon
eldob, elhagy
account
számítógép-használati jog, saját azonosító és jelszó egy (általában nagyobb) hálózati számítógépen

access point (AP): 

Lásd: wifi. Vezeték nélküli kapcsolódást lehetővé tevő eszköz. Voltaképpen a switch vezetéknélküli megfelelője. Vannak olyan eszközök, amelyek képesek router vagy access point funkcióban is működni, de általában a kettő nem képes egymást helyettesíteni.

adatvesztés, adat visszaállítás, adatmentés

Pont holnap akarta lementeni a karácsonyi képeket vagy a családi üdülés fotóit. Erre most kattog a vincseszter, nem olvassa a számítógép a  pendrive-ot, vagy a floppy lemezt. Ha ezt tapsztalja, akkor it bizony adatvesztésről van szó. Először is a megelőzésről: minden fontos dokumentumot érdemes legalább két különböző helyen tárolni. Legrosszabb esetben is hetente, vagy havonta mentéseket készíteni. Akinek egyszer tönkrement már a vincsesztere, vagy elveszett a szakdolgozata, a fényképek, a dokumentumok, esetleg több éves levelezés, az tudja milyen érzés. Ilyen esetekben, ha tényleg kellőképpen fontos adatokról van szó, mindenképp szakemberhez érdemes fordulni, már első alkalommal, mivel egy ügyes szaki a próbálkozásaival esetleg több kárt okoz mint haszot és utána már talán késő szakemberhez vinni a sérült alkatrészt vagy adathordozót. A szakember jellemzően bevizsgálás után tud cselekvési tervet ill. árajánlatot adni.

address
hálózatba kötött számítógépek hívószáma vagy betűkódja, illetve a felhasználók elektronikus postafiókjának azonosítója

akkumulátor
igen, minden számítógépben van egy kis akkumulátor, egész pontosan az alaplapon. Komolyabb számítógépekbe, szerverekbe más alkatrészeken is lehet ilyen alkatrész. Amely akár le is merülhet, tönkremehet. Természetesen ez nem jellemző és ennek egyik fő oka, hogy jellemzően egy számítógép 2-3 év alatt elavul, s bár az alkatrészek még esetleg működőképesek. A számítógép és a rajta futó programok így a gép is elavulttá válik. Sebessége lecsökken, így érdemes lecserélni, fejleszteni. Ennyi időt jellemzően kibírnak ezek az akkumulátorok, amelyek voltaképpen azért felelnek, hogy a számítógép kikapcsolt állapotban se felejtsen el bizonyos rendszer beállításokat.
alaplap

Jelenleg két fő versenyző van ezen a piacon: az AMD és az Intel, már ami a processzor architektúrát illeti. A főbb típusok: AMD Socket754, AMD Socket939, AMD SocketAM2, Intel LGA775, Intel Socket478. Ezekhez a „szabványokhoz” aztán természetesen számos gyártó készít alaplapokat: Acer, Asus, Intel, Gigabyte, MSI, Abit, Foxconn, stb.

anchor
horgony; html oldalak vezérlőkaraktere utalások/kereszthivatkozások megadásánál
anonymous ftp
nyilvános hozzáférésu állományok letöltése az Internet gépekről, az anonymous szót használva azonosítóként
ARCHIE
online is kereshető adatbázis az Internet több száz legfontosabb anonymous FTP területén tárolt file-okról
archiváló program
több (általában kisebb) számítógépes állományt egy file-ba csomagoló program, megkönnyítve így a file-ok átvitelét a hálózaton. Ezen kívül automatikus vagy ütemezett mentéshez, azok elkészítéséhez is használnak ilyen programot. Jellemzően ezek tömörítik is az állományokat helymegtakarítás végett. Ilyenek például windows alatt: a zip, rar, vagy a legrégebbi az arj. Linux alatt: tar, gzip.

archive site
olyan hálózati szolgáltató gép, amelyen (nyilvánosan elérhető) file-gyűjtemény található
ARPA
Advanced Research Project Agency; kutatási hivatal
ARPANET
az első igazi nagytávolságú, TCP/IP alapú hálózat az USA-ban, a jelenlegi Internet elődje
ASCII
American Standard Code for Information Interchange – univerzális számítógépes kódtábla az angol betükre
ASCII file
csak szabványos (7 bites) ASCII kódú karaktereket tartalmazó file, a hálózaton általában különleges paraméterezés, segédprogramok vagy parancsok nélkül is továbbítható
ATM
fix hosszúságú csomagokkal dolgozó, igen nagy sebességű szélessávú hálózati protokoll (150-620 Mbit/s) FDDI és Ethernet hálózatokon, hang és videojel továbbítására is alkalmas (Asynchronus Transfer Mode)
azonosító

Ugyan az, mint az account; általában valamilyen hozzáférést tesz lehetővé e-mail, ftp, vagy egyéb szolgáltatásokhoz. Jellemzően jelszó is szükséges az igénybevételéhez vagy használatához.

áramvédő

Több néven is futhat attól függően, hogy pontosan mire is szolgál: áramvédő dugó, áramvédő hosszabbító, szünetmentes táp. Az áramvédő dugó jellemzően csak egy konnektort, azaz egy dugaljat ad. A hosszabbító 3-as, 5-ös, 8-as elosztási lehetőséget szokott szolgltatni, gyártótól függően. A legbiztosabb megoldás természetesen – minden szemponból – a szünetmentes tápegység, amely nemcsak az esetleges áramingadozás és túlfeszültég ellen véde, hanem a kisebb áramszünetek ellen is.

B

backbone
a számítógépes hálózatok központi, nagysebességű kommunikációs csatornája, amelyhez a kisebb és rendszerint lassabb (helyi) hálózatok csatlakoznak
BASE64
bináris állományok kódolására használják levelezéskor (a pine levelező is ezt használja)
baud
a hálózatok átviteli sebességének mérőszáma, kb. megegyezik a másodpercenként átvitt bitek számával (7 vagy 8 bit jelent egy karaktert)
BBS
online olvasható (általában nyilvános) elektronikus faliújság vagy hirdetőtábla, ahol közérdekű információk helyezhetők el, illetve olvashatók (Bulletin Board System)

bcc

Blind Carbon Copy, vagyis titkos másolat. Levelező programoknál meg lehet adni, hogy ki legyen a feladója, kinek menjen másolat, és kinek menjen titkos másolat a levélről. Természetesen ezen kívül még egy sor egyéb beállítást is megadhatunk. A titkos másolatot kapó címe nem jelenik meg a többi címzett előtt.

bináris file
nem szabványos ASCII karaktereket is tartalmazó állomány (program, kép, tömörített file stb.), melynek hálózaton való továbbítása speciális feltételeket igényel, vagy előzőleg ASCII file formátumra kell alakítani
BITFTP
levélben kérheto file-transzfer szolgáltatás az Internet FTP archívumaiból az EARN/BITNET hálózat használói számára, a princetoni egyetem számítógépén működik
BITNET
amerikai eredetű kutatási/oktatási számítógépes hálózat, mely más hálózatokkal egyesülve ma már világméretűvé nott, eredetileg az IBM RSCS nevu hálózati szabványára épült, s elsősorban az elektronikus levelezés és a file-transzfer céljából hozták létre (Because It’s Time to Network)

billentyűzet

Számos gyártó kínálja már ezen a fronton is gyártmányát: Genius, Kensington, OLINK, Logitech, Revoltec, Rollkeyboard, Samsung, Speedlink, de a Microsoft is gyárt billentyűzetet. Itt a különbség az egyes plusz funkciók, plusz – multimédiás – gombok. Valamint az ergonómiai kialakítás.

bounced mail
a levelező rendszer hibájából, vagy hibás címzés következtében a feladónak visszaküldött elektronikus levél

böngésző program

Ilyen programnak a segítségével tudjuk megjeleníteni az interneten szörfözve az egyes weboldalak tartalmát. Számos bögésző program áll rendelkezésünkre, ami jó, mert versengenek a felhasználók kegyeiért. A windows felhasználók számára legismerősebbnek az IE: internet explorer program tűnhet, míg egyre inkább teret hódít a nagy rivális a Mozilla Firefox, mely számos területen innovatív megoldásokat kínál, a felhasználók számára rengetek kényelmi funkcióval, extrával, letölthető pluginnel rendelkezik.

bp

a hálózaton másodpercenként átvitt bitek száma (bits per second)

browser
böngésző program, melynek segítségével a hálón mozoghatunk és olvashatunk

C

ccMail
elterjedt elektronikus levelezőrendszer Novell hálózathoz
CD-ROM
csak olvasható optikai lemez, melyet elsősorban nagy adatbázisok terjesztésére használnak, kapacitása kb. 250 ezer nyomtatott oldalnak felel meg
CERN
a genfi Részecskefizikai Kutatóintézet neve, melynek számítógépein több fontos hálózati szolgáltatás (pl. a WWW, vagy az ALICE nevű OPAC) működik
CISC
Complexed Integrated Semiconductor; processzortípus, mely a RISC típusúnál többet tud, de lassabban
COM port
olyan (soros) csatorna vagy csatoló, melyen keresztül a számítógép hálózaton kommunikálni tud egy modem vagy más eszköz segítségével
compress
a UNIX gépek elterjedt tömöríto programja, gyakran használják a hálózati archívumokban az állományok tárolásához vagy átvitel előtti összetömörítéséhez

Computer Klinika

Informatikai vállalkozás, ami azért jött létre, hogy minél problémamentesebbé tegye a számítógéppel dolgozó emberek, cégek mindennapjait. Valamint az informatika és az internet felhasználásával számos egyedi megoldást kínál egyéni ügyfelek és kkv-k részére.

connect time
az az időtartam, amelyet egy felhasználó egy online szolgáltatáshoz kapcsolódva eltölt, a kereskedelmi szolgáltatóknál ezt is figyelembe veszik a díjnál

cooler

Vagy más néven hűtő. Egyarán használják az alaplapon elhelyezkedő processzor hűtőventilátorára. (E nélkül már nem működik egyetlen gép sem a nagy melegedés miatt.) Viszont használják az összes többi alkatrészen fellelhető kisebb-nagyobb ventilátorokra ritkán passzív hűtésre is. Manapság már a videó kártyán, a merevlemezen és számítógépházra is pluszba felszerelhető ill. szerelnek plusz coolert a jobb hűtés miatt, ill a túlmelegedés ellen. (márkák: Artic Cooling, Asus, CoolerMaster, Coolink, Egyéb cooler, Glacialtech, NorthQ, Spire, Zalman)

cps
a hálózaton másodpercenként átvitt karakterek száma, a „bps”-ben kifejezett sebesség 10-zel való osztásával szokták kiszámolni (characters per second)
CPU
Az információ feldolgozását a számítógép processzora végzi, ezt központi feldolgozó egységnek (Central Processing Unit – CPU) nevezik. Ennek fő jellemzője a sebesség, ma egy gépben minimum egy 2,2 GMHz-es (másodpercenként 2200millió művelet!!!) processzor van. A processzorral szoros kapcsolatban van a számítógép memóriája (RAM, ROM) jellemzője a gyors beolvasás, kiírás. Jelenleg 128-512 Mb a jellemző méret.
cracker
a hálózat biztonsági réseit kereső és azt ki is használó rosszfiú

CRT

Mára már szinte letűnőben lévő monitor típus. Bár az egyes generációi egyre kevesebb káros sugárzást bocsátanak, bocsátottak ki, azonban katódsugárcsöves technológiájának köszönhetően vagy inkább e miatt fárasztja a szemet. Különösen érvényes ez, ha nem megfelelő világítás mellett használjuk, pl.: neon, erős napfény, stb. mellett használjuk. Manapság mindenkinek asztali számítógép TFT monitor vásárlását ajánlható inkább, notebook esetén pedig adott a folyadékkristályos technológia.

CWI
Computer World International; ASCII szabvány
cyberspace
a világméretű számítógépes hálózatok összességének „költői” neve, William Gibson Neuromancer címu könyve alapján

D

database
információk visszakeresésére használható adatbázis, vagyis jól strukturált adatállomány(ok)
datagram
az Internet hálózaton továbbított egységnyi adatcsomag neve, mely az adatok mellett a küldő és a címzett gép kódszámát is tartalmazza

DC, DC++

Napjaink népszerű kliens letöltő programja. Hiszen negyedévente, lehet hallani szerver lefoglalásokról.  Jellemzően tartalom csere-berére lehet használni azaz zene, film, egyéb állományok cseréjére.

dialup
távoli számítógép felhívása és az online kapcsolat létrehozása, (elsősorban) a telefonhálózaton keresztül
directory
összetartozó állományokat tartalmazó tartalomjegyzék (vagy könyvtár) egy számítógép háttértárolóján
disclaimer
az elektronikus levelek végére írt néhány mondat, melyben a levél írója kijelenti, hogy magánvéleményét fejtette ki
DIS file
DIStribution file, mely soronként tartalmazza egy csoport e-mail címeit

digitális tábla

Olyan tábla, melyet számítógéphez csatlakoztathatunk, jellemzően usb csatoló felülettel. A tábla alakú eszközön pedig, mint egy rajzlapon a hozzá tartozó speciális tollal tudunk rajzolni, ez a rajz azonban már nem a táblán, hanem a számítógépen jelenik meg. Számos segédporgram, grafiaki program képest együttműködni ilyen táblákkal.

DNS
Az Internet számítógépek címeinek (hívószámainak) hierarchikus felépítésű szabványa, melynél az egyre nagyobb egységek kódját pontokkal választják el (Domain Name System). pl.: Név: origo.hu, Address:  195.228.240.145

domain
Az Internet gépek címének egy szakasza, a hálózat egy adott méretű tartományát jelöli. Pl.: domain név:computerklinika.hu. Ilyen esetekben a www előtagot www rekordnak nevezzük.

download
file letöltése egy másik (távoli) számítógépről hálózaton keresztül a saját gépünkre

E

e-book
elektronikus könyv valamilyen számítógépes formában (szöveg-file, hipermédia rendszer stb.), vagy nyomtatva is megjelent mű, vagy kizárólag számítógépen olvasható könyv

egér

A számítógép használat elengedhetetlen kelléke. E nélkül az átlag felhasználók többsége már nem is lenne képes kezelni a számítógépét. Az egerek is több generációs fejlődésen mentek keresztül. Régen volt a golyós egér, amit soros porton lehetett csatlakoztatni. Majd a golyó maradt, de már kisebb csatlakoztató felületen un.: ps/2 csatlakozóval lehetett a számítógéphez csatlakoztatni. Mára már leginkább optikai egéreket forgalmaznak, amelyek usb csatlakozóval vannak ellátva. Így akár menet közben is cserélhető.

Több gyártó is verseng a fogyasztók kegyeiért: GENIUS, LOGITECH, MICROSOFT, RAZER.

Az egér további elengedhetetlen kelléke az egérpad, amiből már szintén van olyan ami kíméli a kezet.  Ill. a nagy játokosoknak, tervezőprogramot használóknak már fejlesztenek nagy precizitású, lézeres egeret is.

e-journal
számítógépes formában szerkesztett és (általában a hálózaton) terjesztett folyóirat, újság, hírlevél
e-mail
elektronikus posta, számítógépen írt leveket továbbító hálózati szolgáltatás
e-mail cím
az IP protokollnak megfelelő felépítésű jelsorozat
EARN
európai kutatási/oktatási számítógépes hálózat, melynek vannak közel-keleti és afrikai tagjai is, a BITNET európai része
EFF
1990-ben alakított amerikai szervezet a hálózatokon folyó kommunikáció szabadságának biztosításáért (Electronic Frontier Foundation)
ETHERNET

a Xerox cég által kifejlesztett és rendkívül elterjedt hálózati technika, mely 10 megabit átviteli sebességet biztosít árnyékolt kábelen, helyi hálózatoknál használják

F

fake-mail
hamis levél, aminek küldése hálózati azonosítónk megvonását vonhatja maga után

faxmodem

Van belső, külső. A külsőben van usb-s csatlakozó felülettel ellátott ill. olyan ami sorosan csatlakoztatható a számítógéphez. Fax küldéséhez és fogadásához, vagy behívószámos internet kapcsolat létrehozásához használják jellemzően.

FAQ
a levelező csoportokban leggyakrabban feltett kérdések és az azokra adott válaszok gyűjteménye az új csoporttagok számára, elsősorban a USENET hálózaton jellemzőek (Frequently Asked Questions)
FDDI
optikai kábelt használó hálózati szabvány, mely max. 100 millió bit másodpercenkénti átvitelt is lehetővé tesz (Fiber Distributed Data Interface)

felügyelt szolgáltatás

FIDONET
elsosorban PC-ken működő, telefonos BBS-ek világméretű hálózata, levelező csoportokat is üzemeltet (echomail)
file
saját névvel rendelkező számítógépes állomány (program, szöveg, kép, stb.)
file-transfer
számítógépes állományok átvitele az egyik képről a másikra, valamilyen kommunikációs vonalon keresztül
fileserver
olyan gép és szoftver, amely az általa „kezelt” állományokat elérhetővé teszi mindenkinek a hálózaton
FINGER
az Internet legtöbb gépén használható szolgáltatás, ami lehetővé teszi, hogy az illető host felhasználóinak listájában megkeressünk valakit, ill. megnézzük, hogy éppen be van-e jelentkezve

folyadékhűtés
drágább viszont halkabb megoldás a számítógép alkatrészei által fejlesztett hő elvezetésére. Egyes vélemények szerint a folyadékhűtés megbízhatóbb is a hagyományos légkeveréses hűtésnél. Azt azért érdemes tudni, hogy természetesen időtállóság szempontjából a legmegbízhatóbb a passzív hűtés. Hiszen ott nincs mozgó alkatrész, így nincs ami tönkremenjen. Akinek van rá pénze, és szeretne egy nagyon csendes gépet, akkor mindenképpen ajánljuk.

freeware
a nyilvános közprogramok (public domain szoftverek) azon része, melyeknek szerzői nem kérnek pénzbeli támogatást és a terjesztésükre vonatkozóan sem szabnak korlátozó feltételeket
FTP
a TCP/IP hálózati szabvány azon része, mely az állományok átvitelét szabályozza, illetve az Internet gépeken az ezt végző program neve (File Transfer Protocol)
FTPMAIL

a DEC cég által üzemeltetett szolgáltatás, mely lehetővé teszi állományok átvitelét elektronikus levélben az FTP archívumokból, elsősorban az Internetet közvetlenül elérni nem tudók számára
full screen
egy számítógép vagy terminál teljes képernyős üzemmódja, melynél az információk nem soronként, hanem képernyonként jelennek meg


G


garancia

hát erről könyvet lehetne írni… Viszont tekitnsük a tényeket. Számos jogszabály szabályozza, hogy mi tartozik a garancia jogkörébe. Azonban egy arány szabály, hogy bármit is vásárolunk, mindig érdemes előtte tájékozódni, hogy mi történik, ha tönkremegy? Hiszen lehet, hogy a termék maga garanciális, de a tönkrement egysége már nem. Vagy garanciális ugyan, de csak valahol az ország túlfelén van egy cég, aki ellátja a garanciális javítást. Így ha nem szeretnénk bosszankodni azon hogy hetekig, hónapokig kell nélkülözni egy-egy alkatrészt… érdemes mindig nagyon körültekintően megválasztani a termék márkáját ill. a céget is ahol azt vásároljuk. Hiszen számos termékre már nem egy, hanem három év garanciát adnak. Ill. olyan termékek, alkatrészek is vannak, melyekre pár ezer forint ráfizetéssel plusz garanciát (care-pack-et) vásárolhatunk. És lássuk be, vajon nem éri meg, hogy még egy évig nyugodtan alhatunk, mert tudjuk, hogy ha bármi történik a munkaeszközünkkel, pl.: a notebookal, akkor az előfizetett szolgáltatástól függően akár 24-48 órán belül akár helyszínen cserélik ki az elhasználódott alkatrészt. Leggyakrabban előforduló garanciális félreértések: tft monitoroknál háyn pixel hiba jelent garanciális feltételt ill. teljes vagy részleges pixel hibát hogyan számolják. Notebook esetén az akkumulátorra jellemzően kevesebb általában csak fél év garanciát adnak, annak ellenére, hogy magára a gépre 1-2, esetenként 3 év garanciát is adnak.

gateway
hálózatokat összekötő zsilip gépek
GIF
hálózaton használt formátum grafikus állományok tömör tárolására, az egyik legelterjedtebb képformátum jelenleg (Graphics Interchange Format)
GOPHER
elosztott szöveges adatbázis-kezelő, client-server elven muködő rendszer az Internet információforrások egységes eléréséhez, indexállományokat használ
guest
egy hálózati géphez vagy szolgáltatáshoz saját használati joggal nem rendelkező, „vendég” felhasználó, akinek azért esetleg bizonyos korlátozott használati lehetőségeket megenged a rendszer
guide
kézikönyv, kalauz, útmutató jellegű összeállítás, mely rendszerint a hálózati információforrásokat és azok használatát ismerteti
Gutenberg Project
amerikai mozgalom, melynek célja, hogy néhány éven belül több ezer könyv legyen nyilvánosan elérhető elektronikus formában
GYIK
Gyakran Ismétlődő Kérdések (angolul FAQ). Igazából nem is a kérdésekre értik ezt a rövidítést, hanem természetesen a gyakran feltett kérdésekre adott válaszokra. Azaz ezek az oldalak, linkek a gyakran feltett kérdésekre adott választ tartalmazzák. Így érdemes ezeket végigolvasni először, hátha másnak is volt már hasonló problémája és ott már megtalálhatjuk a választ. Ha nem, akkor érdemes írni, vagy az internet közösség elé tárni a problémánkat, hátha ott van olyan szakember aki tud rá választ adni.

gyorsszervíz

a szervíz ill. a szervízelés – jellemzően – azon változata, amikor a megrendelő hajlandó többet áldozni arra, hogy az általa kért munka hamarabb készüljön el. Ide lehet még sorolni további extra igényeket is, mint pl.: helyszíni javítás, azonnali csere, stb.


H


hangkártya:

Mára már minden számítógép vagy notebook, pda, stb. elengedhetetlen kelléke. Voltaképpen ahhoz szükséges, hogy a számítógépünk hangot tudjon kiadni. Számos gyártó rengeteg féle hangkártyát árul. Egyes játékokhoz speciális hangkártya szükséges, hogy maximálisan vissza tudja adni az életszerű hanghatásokat.

HBONE
nagysebességu hazai TCP/IP alapú hálózat, a magyar Internet alapja
header
elektronikus levelek (vagy más szöveges állományok) fejléce, mely a szöveg szerzőjére, témájára, keletkezési dátumára stb. és beérkező levél esetén a továbbítási útvonalára vonatkozó információkat tartalmaz
help
segítő szöveg, amely programok vagy információforrások használata esetén általában a „HELP” vagy a „?” beírásával, vagy az F1 gomb megnyomásával kérhető
help desk
nagyobb információs központok vagy számítástechnikai cégek által fenntartott szolgáltatás, ahol az ügyfelek telefonon vagy e-mail útján közvetlen segítséget kaphatnak
HEPnet
DECnet, TCP/IP X.25 alapú világhálózat, mely a nagyenergiájú fizikával foglalkozó kutatóintézeteket köti össze
hipermédia
szöveget, képet és hangot egyaránt felhasználó számítógépes alkalmazás
hipertext
olyan szoftver, illetve alkalmazás, amely szöveges információk közötti logikai kapcsolatok révén lehetővé teszi azok különböző sorrendű olvasását
home könyvtár
bejelentkezés után ez lesz az alapkönyvtárunk (ebben nyithatunk alkönyvtárakat)
host
a számítógépes hálózaton levo gép, amely valamilyen szolgáltatást is nyújt
HotJava
böngésző, mely a Java alkalmazásokat tartalmazó html oldalak megjelenítésére van kiélezve
html
Hyper Text Markup Language; a WWW oldalak készítéséhez használt nyelv
http
Hyper Text Transmission Protocol; a html oldalak továbbítására alkalmazott szabvány

https

Hyper Text Transmission Protocol; a html oldalak továbbítására alkalmazott szabvány, az előzőhöz képest annyi a különbség, hogy az adatok itt titkosított csatornán mennek, így megvédenek az esetleges adatlopástól. Ezt a protokolt alkalmazzák elektornikus bankolásnál, utalásnál, levelezésnél. Ill. javasolt a használata minden olyan esetben, amikor nem szeretnénk, hogy bizalmas adatainkhoz mások is hozzáférjenek.

HUNGARNET
magyar felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, könyvtárak és egyéb intézmények által létrehozott egyesület a hálózati információszolgáltatások fejlesztésére és az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztésére
hybrid mail
e-mail üzeneteket más hálózatok levelezorendszereibe, faxra, telexre, vagy postai címre való továbbítását biztosító szolgáltatás (a levelet szükség esetén a címzett közelében kinyomtatják)

I

IIIFP
a kutatási/oktatási szféra információs szolgáltatásainak fejlesztését támogató és koordináló hazai project (Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program)
index
számítógépes adatbázishoz készített segédállomány, mely valamelyik mező szerint rendezve tartalmazza a rekordmutatókat, megkönnyítve és meggyorsítva így a keresést

informatikai szolgáltatások

Olyan szolgáltatások, amelyeket a számítógépek területén érintettek számára szolgáltatják. Pl.: számítógép javítás, monitor javítás, számítógép karbantartás, notebook javítás, számítógép táp javítás, általány díjas szerződések, számítógép szervíz, nyomtató szervíz.

informatikus

olyan szakember, aki bizonyos szakterületen kiemelkedően jártas, de ezen kívül általános rálátása van az informatika számos szegletére. Így sokrétű tapasztalata által könnyedén tudja megoldani a napi munkája során felmerülő problémákat.

installálás

A számítógépre történő szoftverek telepítésé szoktál jellemzően így nevezni: pl.: szövegszerkesztő program, vagy éppen játék programot is installálhatunk a gépünkre. Így nevezik viszont az új hadrver beszerelését, csatlakoztatását követő lépéseket is. Ilyenkor szintén gyakori, hogy installálni, telepíteni kell az adott nyomtató, cd-író, stb. driverét, segédprogramját.

internet megosztás
voltaképpen mindenhol használják. Az internet szolgáltatónk legyen az akár melyik cégcsoport megosztja az ügyfelei között az internetet. Aztán ezt az internetet egy cégnél még tovább osztják a cég telephelyei és irodái, ill. számítógépi, notebookjai, palmtopjai között. Természetesen ez máshol is megvalósítható, azaz otthoni internet előfizetés esetén is megoldható.

Internet Society Internet
1991-ben alapított professzionális szervezet az Internet hálózat technikai és szervezeti fejlesztése céljából
InterNIC
az Internet hálózat működését koordináló szerveződés (Internet Network Operation Center)
IP
a TCP/IP szabványnak az a része, amely az Internet hálózaton az adatcsomagok összeállításáért és továbbításáért felelős (Internet Protocol)
IP address
az Internet hálózathoz kapcsolt gép azonosító kódszáma, rendszerint négy decimális számból áll
IRC
több felhasználó egyideju online „beszélgetését” lehetové tevo Internet szolgáltatás (Internet Relay Chat)
ISDN
korszerű, digitális hálózati szabvány, ill. az ezt használó hálózat, amely egyszerre képes például telefonbeszélgetést, számítógépes adatokat, képet stb. továbbítani
ISO
1946-ban alapított szabványügyi szervezet nemzetközi szabványügyi szervezet, mely több fontos hálózati kommunikációs szabvány (pl. OSI) kidolgozója (International Organization for Standardization)

Írható Média

Írható média alatt, ill. kellékei alatt általában írható, újraírható CD-t, DVD-t szoktak érteni, de ide tartozik természetesen a floppy lemez is. Ezeket is több cég gyártja: Imation, Philips, TDK, Verbatim, ill. egyéb márkaneveken dobja a piacra. Egyéb kellékeket is ide szoktak sorolni, úgy mint a tisztító cd-t például. Jellemző jelölések: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM.

J

Java
új objektumorientált programozási nyelv, mely a Java kávéról kapta nevét
job
egy (távoli) gépnek kiadott feladat, parancs, ill. az azt végrehajtó program
JPEG
igen tömör, de információvesztéssel járó formátum grafikus állományokhoz (Joint Photographic Experts Group)

K

KERMIT
a legismertebb kommunikációs program, ill. file-transzfer szabvány, a Columbia University programozói fejlesztik
keyword
bibliográfiai adatbázisokban, online katalógusokban az egyes publikációk témájának leírására használt kulcsszó, a descriptorral szemben általában nem egy kötött tezauruszból választják, hanem gyakran a címből
KNOWBOT
kísérleti (telefonkönyv) szolgáltatás, ill. program, mely az Internet hálózaton elosztott adatbázisokban „vadászik” infomációkra (Knowledge Robot)
kommunikációs szoftver
olyan számítógépes program, amely lehetővé teszi két gép között az információátvitelt

KVM switch
olyan eszköz melynek segítségével 2, 4, 8, vagy akár 16 db számítógépet egyetlen monitorral, billentyűzettel, egérrel tudunk összekötni. Főleg szerver szobákban vagy olyan helyeken használják ahol kevés a hely és így mindig arra a gépre kapcsolják rá (egyetlen gombnyomással) amelyiket használni szeretnének.

L

LAN
helyi (max. egy intézményen belüli) hálózat, mely a nagytávolságú hálózatoktól általában eltérő technikai megoldásokat és esetleg más kommunikációs szabványokat is használ, elsodleges célja a számítógépes eroforrások megosztása (Local Area Network)
link
egy másik lapra vagy szolgáltatásra történő utalás/kereszthivatkozás az anchorok segítségével
login
bejelentkezés egy (távoli) számítógépbe a hálózaton keresztül, a kapcsolat felépítése és az azonosítók megadása
logout
kijelentkezés egy másik (távoli) gépről és a hálózati kapcsolat lebontása

M

mailbox
elektronikus postafiók, e-mail „postaláda”
mailserver
olyan hálózati szolgáltatás (program, ill. gép), mely képes file-ok e-mail levélben való elküldésére, ezek az állományok esetleg más gépeken is lehetnek
MAN
olyan (nagysebességű) számítógépes hálózat, mely kb. egy nagyváros méretű területet fog át és ilyen nagyságú közösséget szolgál ki (Metropolitan Area Network)
message
a hálózati kommunikációban a partnerek között váltott rövid üzenet, sokszor az elektronikus levél szinonimája
MIME
az Internet levelezorendszerének 1992-ben bevezetett multimédia kiterjesztése, amellyel nem-szöveges (kép, hang, fax stb.) állományok is továbbíthatók (Multipurpose Internet Mail Extensions, vagy más néven Metamail)
mirror site
tüköroldala egy csoportnak vagy html oldalnak; ugyanaz az információ más gépen. Elsősorban azért használják, hogy bizonyos sűrűn letöltött állományokhoz így gyorsabban lehet hozzáférni, ha több számítógép szolgálja ki az ügyfeleket.

modem
a digitális jeleket analóg telefonhálózatokon való átvitelhez át- és visszaalakító hardver eszköz (MOdulátor/DEModulátor)
moderator
az a személy vagy kis csoport, aki a koordinált (moderált) levelezo csoportoknál eldönti, hogy egy levél továbbítható a list vagy a newsgroup olvasóinak

mobil rendszergazdai szolgáltatás szeged

MUD
több játékos által a hálózaton online játszható interaktív kaland- vagy stratégiai játék (Multi-User Dungeon vagy Dimension)

multifunkciós

Ezt a kifejezést leggyakrabban olyan nyomtatókra használják, amely nem csak nyomtatásra, hanem esetleg scannelésre, fax küldésre vagy fogadásra is alkalmas. A nyomtatóktól elvonatkoztatva használható bármilyen olyan eszközre, amely valamilyen plusz funkcióval is rendelkezik a megszokotthoz képest.

multimédia
jellemzően képet, animációt és hangot használó szoftver vagy információforrás (eredeti jelentése elsosorban nem a számítógépes alkalmazásokra utalt, de ma már inkább a „hipermédia” szó értelmében, ill. helyett használják)

N

nameserver
tágabb értelemben a hálózati gépek címzési hierarchiáját nyilvántartó gépek, illetve programok neve, szűkebben az Internet decentralizált, de hierarchikus név és hívószám struktúrájának nyilvántartási rendszere, az ezt végző eszközök összefoglaló neve
NCSA
National Center for Supercomputing Application; hálózati elérést biztosító programcsomag
netiquette
a hálózaton (főleg az elektronikus levelezésnél) betartandó magatartási szabályok összessége, több kézikönyvben is olvashatók
netnews
eredetileg UNIX gépekre készült hálózati szolgáltatás, az elektronikus faliújság és konferencia keveréke, most már többek közt VMS/CMS rendszeru EARN gépeken is használható
nickname
álnév; az IRC-ben és a DNS-ben eloforduló kifejezés
NNTP
News Network Transfer Protocol, a news hálózati szabványa
network
a számítógépes hálózat fogalmát jelöli, néha lokális, néha a „világhálózat” értelemben (ez utóbbi esetben sokszor csak „net”)
newsgroup
a hálózaton egymással kommunikáló, azonos érdeklődésuek csoportja, elsősorban az amerikai USENET elektronikus konferencia rendszerben
newsmanager
a news csoportjainak gazdája, aki sokszor egyszemélyben rendszergazda is
newsletter
elektronikus úton terjesztett rövidebb hálózati hírlevél vagy újság
NFS
a Sun Microsystems által kifejlesztett protokoll távoli gépeken, különböző típusú adattárolókon levo file-ok elérésére a hálózaton keresztül, mely idővel az Internet egyik szabványává vált (Network File System)
NIC
a hálózati információk terjesztésére létrehozott amerikai szervezet rövidítése, az RFC anyagok fo tárolóhelye és Internet információs központ (Network Information Center)
NNTP
a netnews anyagok továbbítására használt protokoll (Network News Transfer Protocol)
node
nagytávolságú hálózatba bekapcsolt (fontosabb) számítógép

notebook

másnéven laptop. Hordozható számítógép. Napjainkban egyre inkább elterjedt.
NOVELL
a Netware cég rendkívül elterjedt, helyi hálózatvezérlő szoftvere
NSFNET
az amerikai National Science Foundation által alapított nagysebességű (max. 45 Mbit/s) kutatási célú hálózat, az Internet része
nslookup
a UNIX operációs rendszer TCP/IP alatti hálózati parancsa, amely domain név alakú, betűjelekbol álló Internet címek számkódú megfelelőjét kérdezi le és adja meg

O

on-line
interaktív és egyidejű kapcsolattartási mód hálózaton keresztül távoli számítógépekkel, szűkebb értelemben pedig kereskedelmi adatszolgáltatók adatbázisainak közvetlen használata és a találatok letöltése, ill. kiíratása
OSI
a különféle hálózatok és az eltérő géptípusok közötti kommunikációs szabályok egységesítésére az ISO által létrehozott szabványegyüttes neve (Open Systems Interconnection vagy Open Standard Interconnection)

otthoni internet megosztás

ilyenkor jellemzően 2-3 számítógépről beszélünk. A szolgáltatóval között ADSL, Kábeltévés vagy egyéb internet kapcsolatot könnyedén meg tudjuk osztani (érdemese a biztonságos kivitelezés érdekében szakember segítségét kérni). Egy családban jellemző 1-2 számítógép esetleg notebook mindegyikén hozzáférhetünk így akár egy időben az internethez. Kedvére böngészhet, levelezhet az egész család egyszerre is akár. Természetesen megfelelő technikával ma már megoszthatjuk az internet előfizetést akár a szomszéddal vagy a szomszédokkal is. Így az előfizetési díj feleződhet, feleződhet, harmadolódhat is akár.

P

packet
a hálózatra küldött (címzéssel ellátott) byte-csoport, adatcsomag

patron

A tintasugaras nyomtatók tinta-patronját, röviden csak patronnak nevezik. A főbb márkák a tintasugaras nyomtatók piacán a Canon és a HP. Mindkét márka patronjaiból forgalmaznak utángyártott darabokat il. a cég forgalmaz eredetieket is. Ezen kívül bizonyos típusokat, ha kiürülnek lehet töltetni is.

PSI-packet switching
a nagy számítógépes hálózatok elterjedt kommunikációs adatátviteli szabványa, amelynél az átvitt információt csomagokra bontják és ellenőrzött módon továbbítják (csomagkapcsolt átvitel)
password
számítógépek használata esetén a felhasználó jogosultságát ellenorző, illetve állományainak titkosságát védo jelszó

passzív hűtés
A legolcsóbb és a legmegbízhatóbb vagy időtállóság szempontjából, mivel jellemzően ez egy megfelelően kialakított hűtőbordát jelent, amiben nincs mozgó alkatrész épp ezért nincs is minek tönkremennie benne. Természetesen ilyen esetekben jól fel kell mérni a körülményeket, hogy egész biztos-e az, hogy minden esetben (télen, nyáron) is képes-e a szoba hőmérsékletreelvezetni a számítógép által termelt hőt.

PCTCP
ugyancsak egy hálózati elérést biztosító programcsomag, mint az NCSA
PDF az Adobe cég által kifejlesztett dokumentumcsere formátum, mely a PostScript nyelvet válthatja fel, illetve egészíti ki, a jövő „elektronikus papírjának” alapja (Portable Document Format)

pen-drive, pendrive, usb kulcs
talán van aki még emlékszik az első 16MB-os pen-drivera. Akkor csillagászati összegekért lehetett ilyet kapni. Aztán jöttek a 32, 64, 128, 512MB-os, 1GB, 2GB, 4GB-os pen driveok. Most már ez utóbbiak is pár ezer forintos tételek mindössze. Haszálata több szempontból is előnyös. Egyrészt gyorsan át lehet vinni, különösebb nehézségek, cd írás, stb. nehézségek nélkül adatokat egyik gépről egy másik számítógépre. Ill. hát ugye amit nem győznek elégszer hangsúlyozni az informatikusok, rendszergazdák, hogy menteni! menteni! menteni! Azaz célszerű minden adatunkat időnként a számítógépen kívüli helyre is lementeni, legalább 1 példányban. Így akár erre is használni tudjuk a pen-driveot.

POP3, POP3S

A levelezésban használt kifejezés. Post office protocol rövidítést jelöli. Ha valaki levelezni szeretne, akkor jellemzően két fő úton teheti ezt meg: webes felületen vagy valamilyen telepített program segítségével. Ez utóbbi esetben szüksége van a szolgáltató által megadott POP3 (és SMTP) szerver nevére. Ezt a nevet kell a levelező programokban beállítani.

port
a (hálózati) számítógépek kommunikációs csatlakozó pontja, a „ki- és bejáratot” azonosító „kapu”. Minden szolgáltatásnak: web, levelezés, stb. megvan a saját ilyen protokol száma.

postmaster
egy adott hálózaton (elsősorban) az elektronikus levelezésért felelős, a felhasználókat segítő személy, illetve szolgálat
PostScript
az Adobe igen elterjedt szabványos formátuma szöveges (de esetleg képet is tartalmazó), kiadványszerkesztővel készült, „nyomdakész” dokumentumok számára
PPP
egy viszonylag új protokoll a client-alapú Internet szolgáltatások (pl. a Gopher) telefonhálózatról való közvetlen használatára, nyilvános dial-up szolgáltatás igénybevétele nélkül (Point-to-Point Protocol)
profile
ismételten használt paraméterek automatikus beállításához szükséges információkat tartalmazó file
prompt
a számítógépen a (kommunikációs) parancs kiadhatóságát mutató hely, illetve speciális jelzés (pl. ? vagy -> )
protocol
a kommunikációs szabályok szoftverszintű leírását tartalmazó eljárásgyujtemény, (kvázi) szabvány
public domain
nyilvánosan terjesztett és (bizonyos feltételek mellett) ingyenesen használható szoftverek összefoglaló neve

R

repeater
Jelerősítő hosszabb szegmensek esetén, a beérkező jeleket felerősíti és továbbítja.
RFC
az Internet hálózatban alkalmazott eljárásokra és szabványokra vonatkozó leírásokat tartalmazó dokumentumgyűjtemény (Requests for Comments)
RIPE
az EUnet által létrehozott szervezet a kontinentális TCP/IP hálózat, az európai Internet kiterjesztésére (Reseaux IP Europeens)
RISC
Reduced Integrated Semiconductor; a CISC processzornál kisebb utasításkészlettel rendelkező, de annál gyorsabb processzortípus (ma már ez az elterjedtebb)

rossz számítógép

a felhasználók gyakran így fogalmazzák meg a problémát, legyen szó arról, hogy lefagy a számítógép, a computer, nem megy a levelezés, vagy egy adott program nem működik megfelelően. Tehát ez a kifejezés kerülendő, mivel ebből semmire, így a hiba lehetséges megoldására sem lehet következtetni.

router
hálózatok, illetve hálózati csomópontok közötti forgalmat irányító, az adatcsomagok útvonalát kiválasztó eszköz. Manapság fő felhasználási területe az otthoni internet megosztás lett. Azaz egy internet előfizetést 2-3 vagy akár több számítógép között osztanak meg a családban. Létezik vezetékes és vezeték nélküli (wifi) változata is.

routing
egy adatcsomagnak a hálózaton való továbbításához szükséges „optimális” útvonal (route) kiválasztásának folyamata
RS-232
asszinkron soros vonalon két számítógép kapcsolatát szabályozó protokoll, illetve ilyen kommunikációs port, amelyet a legtöbb kommunikációs program használ

S

scanner

vagy magyarosan szkenner. Alapvetően kép vagy szöveg digitalizálására használják. Rengeteg féle van belőle. Egyes multifunkciók eszközökbe már scanner is van építve. A jellemző kivitelezése a scannereknek A4-es méretű. A bedigitalizált képet később lehet szerkeszteni. A bedigitalizált szöveget pedig megfelelő karakterfelismerő programon átengedve szerkeszthető szöveget kapunk, így akár több száz oldalas gépeléstől is megkímélhetjük magunkat.

script file
a makrókhoz hasonló funkciójú parancsfile például egy kommunikációs programnál, mely mondjuk automatikusan bejelentkezik egy távoli szolgáltatóhoz
server
lokális hálózat központi szolgáltató gépe, illetve file-átvitelt, levélelosztást vagy más hálózati funkciót biztosító központi számítógép nagytávolságú hálózatokon
SGML
a szöveges állományok belso szerkezetének jelölésére használt legújabb szabvány, melynek várhatóan nagy szerepe lesz a hipertext és a full-text alkalmazásokban (Standard Generalized Markup Language)
shareware
szabad (public-domain) terjesztésu szoftver, amelynek szerzoje tartós használat esetén önkéntes költségtérítést vár el
signature block
elektronikus levelek aláírásához használt (általában külön file-ban tárolt) szöveg, melyet a szerző a levél végére illeszt
SLIP Serial Line Internet Protocol

modemes elérhetőség szabályzata
smiley
a smiley (vagy smilie, vagy emoticon) az elektronikus levelezésben, szöveges anyagokban használt, oldalra dolt, karakteres rajzok az érzelmek és egyéb metainformációk kifejezésére (pl. a 🙂 jelentése: „ez nem komoly!”)

SMS

rövid szöveges üzenet szolgáltatás. Eredetileg mobiltelefonról mobiltelefonra juttatott rövid, 160 karakteres szöveges lehetőség volt. Mára széles körben elterjedt és használják banki belépésre, fényképes képeslap küldésre (MMS), és a hétköznapi élet számos területén. Ügyfeleink részére weblapunkon keresztül is biztosítunk ingyenes sms küldési lehetőséget.

SMTP
az Internetben is használt elektronikus levelezési protokoll, a TCP/IP része, amely rögzíti a levél címzési és nyomkövetési funkcióit (Simple Mail Transfer Protocol). A levelező programokban be kell állítani ahhoz, hogy levelet tudjunk küldeni. Ezt az információt a szolgáltató adja meg, mivel cégenként változó.

SNA
IBM nagygépek hálózati szabványa (Systems Network Architecture)
snail mail
a hagyományos postai levélküldő szolgáltatás (az e-mail sebességére utaló) lenéző elnevezése („csigaposta”)

SPAM

Mára már szinte nincs aki nem hallott erről az elnevezésről. Jellemzően kéretlen reklámlevelet jelent. Itt is vannak fokozatok, van aki csak heti 1 ilyen kéretlen levelet kap, azonban van olyan is aki naponta több tíz ilyen levelet talál a postaládájában. Számos védekezési lehetőség van az ilyen levelek ellen.

SSD

Az solid state disk típusú memóriáról, annak előnyeiről és hátrányairól  ebben a cikkünkben is olvashat. A lényege, hogy nagyon gyors adat elérést tesz lehetővé, így gyorsabb mint a hagyományos háttértárak. A másik előnye, hogy nincs benne mozgó alkatrész, így kisebb a meghibásodás lehetősége is. Esetleges hátrányának egyelőre az árát lehet felróni, hiszen a MB/Ft érték egyelőre elég magas.

subject
elektronikus leveleknél az üzenet tárgyára vonatkozó információt tartalmazó rész a levél fejlécében, a könyvtári és bibliográfiai adatbázisokban pedig a rekord tartalmi ismérveit hordozó, az illető publikáció témáját leíró adatmező neve

szakszervíz

elsőként is mi a különbség a szakszervíz és a szervíz között. A szak – szervíz, miként a nevében is benne van, egy bizonyos alkatrészre, termékre, készülék típusra specializálódott. Pl.: monitor szakszervíz, nyomtató szakszervíz. Van például alaplap szakszervíz is, ahol akár az alaplapot is képesek megjavítani, alaktrészt cserélni, kondenzátort forrasztani rajta. (Ezt otthon azért persze ne próbáljuk ki.) Tehát valamilyen téren specializálódtak. Ilyen jellemző területek: monitor (crt, tft) javítás, nyomtatót javítás, alaplap javítás, kártya bemérés javítás pl.: vga, egyéb speciális kártyák. És természetesen notebook javítás. Ezeket csak szakszervízbe érdemes elvihhini, hiszen egy általános szervízben nincsenek meg az eszközök; Ott általában csak a garanciális cserét, bemérést, tisztítást és egyéb alapvető dolgokat tudnak intézni.

számítógépház
elengedhetetlen kelléke a biztonságos számítógép működésnek. Régen a számítógépházhoz hozzáértették ill. adták hozzá a tápegységet is. Mára már ez külön tartozéka lett a számítógépnek. Egyrészt mivel rengeteg félét gyártanak már belőle. Másrészt mivel attól függően, hogy mennyi alkatrészt fogunk majd beleépíteni a számítógépünkbe a szerint kell megválasztani a számítógépházat és a tápegységet is. Modding esetén elképzelhetőek egészen extrém kivitelű számítógépházak is pl.: gitár, kávéfőző, mikrosütő.
szervíz

jelentése általános szervíz. Jellemzően – az informatika vonatkozásában – nem történik áramköri javítás.A szervízekben elsősroban a számítógép, notebook alkatrészekre bontása, tisztítása történik meg elsőként. Ezt követi a hiba detektálása. Amennyiben be lett mérve, hogy az adott számítógépben milyen alkatrész okozza a problémát és 24 órán keresztül tesztelődött akkor a következő kérdés, hogy garanciális-e az alkatrész. Amennyiben garanciális, akkor a szervíz dolga intézni a nagykereskedelemmel a garanciális cserét, egyéb esetekben jellemzően 20 ezer forint alatti eszközt nem érdemes javíttatni, ennél drágábbakat pedig valószínűleg szakszervízbe kell vinni. Tehát egy sezrvízben ritkán látni forrasztót, vagy egyéb ilyen eszközt, mivel itt elsősorban garanciális ügyintézés és hiba detektálás folyik.

szegmens
185 m hosszú egység, amire 28 gép csatlakoztatható

szoftver

Abby, Adobe, Ahead Nero, Corel, Linux, Microsoft, NOD, Panda, Symantec, Total Commander hogy többet ne soroljunk fel. Összefoglaló néven minden ami nem kézzelfogható, azaz nem vas. Ez teszi lehetővé, hogy a számítógép megértse, hogy mit szeretnénk tőle.

T

tápegység

A számítógép tápegysége. Jellemzően 300W-600W teljesítményű tápegységeket forgalmaznak. Ennek megválasztásakor arra kell figyelni, hogy a számítógépbe szerelt alkatrészek száma arányban legyen a tápegység teljesítményével. Vannak olyan gyártók akik bizonyos speciális tápegységeket gyártanak, pl.: extra halk, víz vagy folyadékhűtéses stb. Ezek természetesen drágábbak.

talk
két felhasználó közvetlen, online beszélgetése, ill. az azt biztosító (Internet) hálózati szolgáltatás, program
TCP/IP
az amerikai Védelmi Minisztérium által az ARPANET számára kidolgoztatott adatátviteli protokoll-csomag, amely ma már az Internet „világhálózat” legelterjedtebb átviteli szabványa, fő részei: az FTP, a TELNET, az SMTP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
TELNET
a TCP/IP kommunikációs protokollnak az a része, mely az online kapcsolat felépítését és kezelését szabályozza, illetve az Internet gépeken az ezt megvalósító parancs
terminál
olyan számítógép, melyről bejelentkezhetünk egy központi gépre (host-ra)
terminál emuláció
a (nagy) hálózati gépek termináljain használt eredeti, képernyős megjelenítési mód és kezelési lehetőségek szoftver útján történő szimulációja egy másik típusú gépen
terminál típus
egyes terminálok bizonyos esetekben másképpen viselkednek (pl. eltérő billentyűzet-kiosztás)
testgroup
az a csoport, ahol tesztelhetjük a news parancsait mielőtt élesben használnánk őket
transceiver
fizikai szintű jelátalakító

TFT

A manapság egyre elterjedtebbé váló és a CRT monitorokat leváltó monitor típus. Mára már szinte egy árkategóriában vannak. Megvételre mindenképp a TFT monitor ajánlott, mivel kevésbé fárasztja a szemet. A káros sugárzásról itt már nem beszélhetünk se a CRT, se a TFT kapcsán. Azonban a TFT monitor mindenképpen egészségesebb hosszabb munkavégzésre. A TFT egyedüli hátrányának mondható talán, hogy csak egy bizonyos felbontáson tudja leadni az optimális optikai teljesítényt.

TTL
Time To Live; max. annyi routeren mehet át egy levél, amennyi ennek az értéke

U

UNIX
a hálózatokon a legtöbb szolgáltató gépen használt, több-felhasználós, több-feladatos operációs rendszer
URLs
az URNs mellett használt másik fontos IETF szabvány az Internet hálózaton levő információforrások helyének megjelölésére (Unified Resource Locators)
URNs
az Interneten tervezett egységes névrendszer az információforrások helytől független azonosítására (Unified Resource Names)
USENET
az Egyesült Államok egyik legrégibb és legnagyobb (laza) hálózati kommunikációs csoportosulása, amely elsosorban a felsőoktatásban és kutatásban résztvevok hír- és információcseréjét biztosítja newsgroup-ok útján
user interface
a számítógépes program, ill. szolgáltatás felhasználói oldalon megjelenő kezelői felülete
username
egy (hálózati) számítógépen bejelentkezési jogosultságot biztosító felhasználói azonosító
UUCP
a UNIX gépek közötti átvitel egyik korai (és elég lassú) protokollja, ill. az ezt a szabványt használó hálózatok összefoglaló neve, ez volt az ELLA rendszerben az első nemzetközi kijáratot biztosító gateway szolgáltatás (UNIX to UNIX CoPy)
UUENCODE
elsosorban a UNIX gépeken használt program, illetve kódolási forma bináris állományoknak ASCII formátumra való konvertálásához

újratelepítés, telepítés, installálás

A számítógépre történő szoftverek telepítését szoktál jellemzően így nevezni: pl.: szövegszerkesztő program, vagy éppen játék programot is installálhatunk, telepíthetünk a számítógépünkre. Így nevezik viszont az új hadrver beszerelését, csatlakoztatását követő lépéseket is. Ilyenkor szintén gyakori, hogy installálni, telepíteni kell az adott nyomtató, cd-író, stb. driverét, segédprogramját. Ha bármi oknál fogva nem működik valamilyen segédprogram, vagy maga az operációs rendszer, pl.: lefagy a böngésző, újraindul a gép, akkor könnyen elképzelhető, hogy csak az újratelepítés segíthet.

V

VERONICA
a világ Gopher szolgáltatásainak központi indexe, amelyben keresni is lehet, s a megtalált anyagok azután közvetlenül elérhetők a Gopherbol (Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computerized Archives)

VPN
virtual private network rövidítése. Rendkívül biztonságos kapcsolódást tesz lehetővé számítógépek között. Számos közép és kisvállalkozás is bevezette már ill. használja magát a technológiát, hiszen a legnagyobb érték az adat az információ, így aki ezt felismerte azt tesz is ennek érdekében.

VRML
Virtual Reality Markup Language; virtuális html oldalakat leíró nyelv

X

X.25
leginkább Európában elterjedt, csomagkapcsolt hálózati protokoll, mely biztosítja távoli gépek online elérését, eredetileg termináloknak a központi számítógéphez való hozzákapcsolásához tervezték

W

WAN
nagytávolságú (területi, országos vagy világméretu) hálózat (Wide Area Network)
worm
olyan számítógépes program, amely önmagában is muködőképes (ellentétben a vírusokkal) és képes tetszőleges számban lemásolni magát, a leghíresebb ilyen program az 1988-as „Internet worm” volt

Wifi

Jelentése: vezetéknélküli. Azaz vezetéknélküli technológiát jelöl. Leggyakrabban vezetéknélküli (pl.: hot-spot) internet elérés kapcsán használjuk ezt a szót. Ma már minden notebook rendelkezik ilyen csatlakozási lehetőséggel. Valamint előszeretettel használják ezt a technológiát olyan helyeken ahol valamiért nem megoldható vagy nem szeretnének kábelezni, fúrni, faragni, vésni.

WWW

WWW client-server elven muködő rendszer, mely hipertext kapcsolatokat használ a hálózat különböző gépein lévő információforrások eléréséhez, a bennük való kereséshez (World Wide Web)

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z