A hangalak és a jelentés viszonya alapján a szavakat különböző csoportokba sorolhatjuk: egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak. Anyanyelvi műveltségetek gyarapítására forgassátok az értelmező, a szinonima és…

A határozószók szótári alakjukban is körülményt határoznak meg. A cselekvés, történés, létezés helyét, idejét, módját vagy a cselekvő állapotát kifejező szók. A mondatban határozói szerepet töltenek be. A határozószók meghatározhatnak: helyet (kinn, itt,…

LEGENDÁK: – szentek életéről szóló elbeszélő történet, a szó jelentése: „olvasásra szánt“ vallásos tárgyú írás. Célja, hogy a szenteket példaként állítsa az olvasó elé. A magyar legendák közé tartoznak például…

A főnevek fajtái és helyesírásuk – a személy- és állatnevek, intézménynevek, címek. Az EduTV magyar nyelvű nyelvtanórái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és…

A főnevek (bevezetés) – a főnév fogalma, felosztása – a köznevek. Az EduTV magyar nyelvű nyelvtanórái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának…

Magyar irodalom – A haza és szabadság tematikája az irodalomban, Petőfi Regős ének Az EduTV magyar nyelvű irodalomórái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási…

Magyar irodalom – A család tematikája az irodalomban Arany János: Családi kör, Lackfi János versei Az EduTV magyar nyelvű iórái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási,…