A főnevek (a földrajzi nevek helyesírása) A tulajdonnevek egyik csoportja a földrajzi helyek – pl. földrészek, országok, folyók, hegyek, városok, utcák, hidak stb. – megkülönböztetésére szolgáló földrajzi nevek. Helyesírásukra különösen…

A szavakat különböző tulajdonságaik alapján csoportokba soroljuk. A szófajok osztályozásakor figyelembe vesszük a szó szótári jelentését, szóalaktani és mondatbeli viselkedését. Ezek alapján megkülönböztetünk: alapszófajokat (melyeket tovább csoportosítunk: valódi alapszófajok, átmeneti…