A Népi játékok adatbázisa más létező adattárakkal és módszertani kiadványokkal ellenben nem a magyar nyelvterület egészére, hanem kizárólag a szlovákiai magyarság gyermekfolklórjára fókuszál. Néhány kivételes esetben, olyan hiánypótló jelleggel bíró folklóranyagot is tartalmaz, amely az adott kistájjal vagy tájegységgel szoros kulturális egységet alkotó magyarországi településen került rögzítésre. További specifikuma, hogy a közelmúltban publikált játékokon kívül a mára szinte hozzáférhetetlen kiadványokban, illetve eddig közöletlen, magángyűjteményekben található játékokat és szokásdallamokat is közöl.

Népi játékok adatbázisa A Népi játékok adatbázisa dallamokat tartalmazó játékleírások kotta és hangzómelléklettel rendelkeznek, némely játékok pedig szemléltető ábrákkal egészülnek ki.

Az adattár hamarosan hasonló keresési szempontok szerinti kézműves foglalkozások és technikák gyűjteményével bővül.

Az adattár létrehozója és működtetője a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia, szakmai felelőse Illés Gábor, Konkoly László és Varga Norbert.

Szakmai munkatársak: Ádám Csilla, Dóczé Mónika, Méhes Katalin, Varga Lia

Hangzómelléklet: Korpás Éva, Varga Lia

Népi játékok adatbázisa