Kétezerkettő nyarán történt augusztus hó hetedik napján,  Tizennégy óra harminc perckor jelentették a rendőrségen, Az első kerületi kapitányságon, hogy eltűnt egy asszony a Budai Várból. Y. Kovácsné-Faragó Zsuzsa, a japán…

85. születésnapját ünnepli ma Zsilka Tibor (Žilka Tibor) nyelvészprofesszor, irodalomtudós. Kutatási területe a stilisztika, a nyelvészeti statisztika, a kommunikációelmélet, a szemiotika, a lexikográfia volt. Magyar és szlovák folyóiratokban publikált; tankönyveket…

Vízkeresztkor népszokások csokrával zárul a karácsonyi-újévi ünnepkör. A vízkereszti népszokásokból mára jobbára csak annyi maradt meg, hogy ekkor szedik le a karácsonyfát. A mai nap vízkereszt napja, a római egyház…

JUHÁSZ GYULA: KARÁCSONY FELÉ Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. …Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az…

A karácsony a legtöbb ember számára az évről évre ismétlődő, nem feltétlenül csak vallásos szertartások összességét jelenti, elég csak a különféle egyházi vagy népi szokásokra, a nagy lakomák és a webshopokban folytatott ajándékvadászat közti rendkívül…

A bársonyos forradalom (csehül: sametová revoluce, szlovákul: nežná revolúcia) kifejezést annak az 1989. november 17-e és december 29-e között lezajlott folyamatnak a leírására használják, melynek során Csehszlovákiában a hatalmat az uralkodó Csehszlovákia Kommunista Pártja (CSKP) viszonylag békés…