A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai tananyaggal. Nem pótolják a tanári magyarázatot, de ha valami elsiklott, kimaradt vagy érthetetlen volt a tanórán, segíthetnek. A törtszám…

A tizedestört – eurómennyiségek, a hosszúság és a tömeg mértékegységei mint a tizedestört fogalmának megalapozása, a tized, század, ezred fogalma. A tizedestört a valós számok (ℝ), főképp a nem egész számok egyik kanonikus (azaz gyakran alkalmazott és minden szám…

A számtani művelet, sorrendje, elsőbbség (a műveletek rangja). Ha csak összeadást és kivonást, vagy csak szorzást és osztást tartalmaz, akkor balról jobbra haladva. A természetes számok halmazán négy alapműveletet különböztetünk…

A 2- vel és az 5- tel való oszthatóság jeleinek felfedezése, páros és páratlan számok, utasításkövető tevékenység Azok a természetes számok, amelyeknek egyesei helyén 0,2,4,6 vagy 8 áll, oszthatók 2-vel.…

Minden olyan háromszög, amelynek két oldala egyenlő hosszú, egyenlő szárú háromszög. Az egyenlő oldalakat szárnak nevezzük, innen kapta a nevét az egyenlő szárú háromszög. A harmadik oldalt, aminek a hossza nem…