A tízes számrendszer – ebben a számrendszerben a következő számjegyeket használjuk: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ezzel a tíz számjeggyel a tízes számrendszerben bármilyen nagy szám felírható. A tízes…

Törtet törttel úgy osztunk, hogy a változatlan osztandót megszorozzuk az osztó reciprok értékével. A szorzás jelölése után megpróbálunk egyszerűsíteni. A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai…

Relációs jelek értelmezése Δ > 5 (a gondolt szám nagyobb, mint 5) azokat a természetes számokat jelenti, melyek az 5-től jobbra találhatók a számegyenesen. (6; 7; 8; …) Δ < 7 (a gondolt…

2019-ben a Nobel-díjas Terence Tao majdnem megoldotta a 3x+1 matematikai problémát. De a végén ő is elbukott. A 3x+1 matematikai problémát, vagyis a Collatz-sejtést 1937-ben fogalmazta meg Lothar Collatz német…