Főnevek, melyek embereket, állatokat, tárgyakat, tulajdonságokat, történéseket neveznek el. Főnevek ragozása A szlovák nyelvben a főneveket többfajta minta alapján ragozzuk. Minden nyelvtani nemnek (hím, nő, semleges) megvannak a maga mintái.…

Az elöljárók a szavak közti kapcsolatokat fejezik ki.  Ezeket a szavakat nem lehet se ragozni, se fokozni. – főnevek, melléknevek, személyes névmások és számnevek előtt állnak – megnevezések közötti kapcsolatot fejezünk…

1. Slovenský jazyk a literatúra – Jazyk a reč 6:54 2. Slovenský jazyk a literatúra – Fonetika a pravopis 6:54 3. Slovenský jazyk a literatúra – Náuka o slove 5:51…