A fotoelektromos hatás A fotoelektromos hatás (fotoeffektus, fényelektromos jelenség) a küszöbszintnél nagyobb frekvenciájú elektromágneses sugárzás (például látható fény vagy ultraibolya sugárzás) által egy anyag (leginkább fém) felszínén lévő elektronok kilökődése (kibocsátása). Nincs elektronkibocsátás a határfrekvencia alatt, mert a foton nem tud elég…

  Az energia a tárgyak, az anyagok, a hullámok sajátos állapotát jellemzi. A fizikai folyamatok, jelenségek során energiaátadás játszódik le. A megismert energiafajták: belső energia, mozgási energia, rugalmas energia, helyzeti energia.…

  A felhajtóerő Ha víz alá nyomott gumilabdát elengedünk, akkor az “kipattan” a vízből. Fürdés közben magunk is érezhetjük, hogy könnyűek vagyunk, alig nehezedünk a medence aljára. Az ehhez hasonló…

  Hőterjedés 1. KÍSÉRLET Fogj egy fém kiskanalat, egy műanyag kiskanalat (ha nincs, jó a szívószál is), valamint egy hurkapálcát! Tedd bele őket egy kb. 10 cm magas pohárba, majd…

  Hő, hőmennyiség, hőenergia, hőmérséklet, “hőtartalom” A hő fogalma a hétköznapi életben is zavaros, nem csoda, hogy a fizikatörténetben is hosszú, kanyargós út vezetett a mai letisztult(abb) fogalmakhoz. A termodinamika…

  GRAVITÁCIÓS ERŐ A Föld testekre kifejtett gyorsítóhatását a gravitációs erő fejti ki, ezt Fg-vel jelöljük. A szabadon eső testet tehát a gravitációs erő gyorsítja. A gravitációs erő nagysága függ:…

  Testek viselkedése folyadékokban. A nyugvó folyadék és gáz a benne lévő testre felfelé irányuló erővel hat. Ezt az erőt felhajtóerőnek nevezzük. Egy test akkor merül el a folyadékban, ha sűrűsége nagyobb, mint a folyadék sűrűsége.…

  A forgatónyomaték (röviden: nyomaték) egy adott erőhatás egy adott forgástengelyre való forgatóképességét megadó fizikai mennyiség. Jele M, néha τ. A forgatónyomaték az F erő és az O középponttól az erő támadáspontjába mutató r vektor, az erőkar vektoriális szorzata. Az erő forgató hatását megadó fizikai…