Matematika

6. osztály matematika

A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai tananyaggal.
Nem pótolják a tanári magyarázatot, de ha valami elsiklott, kimaradt vagy érthetetlen volt a tanórán, segíthetnek.

Törtet törttel úgy szorzunk, hogy számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel szorozzuk. A műveletek végén az eredményt egyszerűsítjük, ha lehetséges, pl.: 6/12 = 1/2.

1

18:15

Tört szorzása törttel (előjel, abszolút érték)

2

5:40
Törtek osztása törttel

3

5:46
A számok reciproka
4

15:33
Az egész számok szorzása, osztása

5

10:58
Egyenes arányosság és egyenes arányossággal megoldható feladatok
6

11:53
Az arány az arányos osztás
7

18:15

Tört szorzása törttel (előjel, abszolút érték)

8

5:46
A számok reciproka
9

5:40
Törtek osztása törttel

10

15:33
Az egész számok szorzása, osztása
11

16:35
Két szám közös osztói, legnagyobb közös osztó

12

12:42
Természetes számok osztói és többszörösei. Maradékok, maradékosztályok felismertetése.

13

16:35
Két szám közös osztói, legnagyobb közös osztó
14

5:41
Oszthatóság a szám számjegyeinek összege alapján (3-mal, 9-cel)

15

9:18
Prímszámok, összetett számok, számelmélet alaptétele összetett számok tényezőkre bontása

16

9:17
Prímszámok, összetett számok, számelmélet alaptétele prímtényezős felbontás
17

11:17
A tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria
18

9:33
A tengelyes szimmetria a környezetünkben Tükörtengely, tükörkép A tengelyes tükrözés tulajdonságai
19

11:45
A tengelyesen szimmetrikus háromszögek. Szakaszfelező merőleges, szögfelező.
20

14:58
A tengelyesen szimmetrikus sokszögek: deltoid, húrtrapéz, a szabályos sokszögek és a kör
21

22:51
Körző és vonalzó használata. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése
22

14:51
Szögmásolás szögfelezés nevezetes szögek
23

11:53
Az arány az arányos osztás
24

17:05
A százalékalap, százalékérték és százalékláb értelmezése kiszámítása
25

10:01
A törtrész és egészrész kiszámítása a százalék fogalma 360
26

18:20
Kamatszámítás és egyéb mindennapjainkhoz köthető gazdaságossági számítások
27

15:21
Az egyenlet fogalma, egyenletek felírása. Lebontogatás
28

10:01
A mérlegelv egyenlet rendezés
29

9:26
Egyenlőtlenségek
30

10:58
Egyenes arányosság és egyenes arányossággal megoldható feladatok
31

9:18
Táblázat hiányzó elemei egyszerű grafikonok
32

15:06
Adatok gyűjtése, rendszerezése. Táblázatok, egyszerű diagramok, adatábrázolás, grafikonok
33

21:18
A paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe.

34

5:58
A hasáb és a henger felszíne
35

9:34
A hasáb és a henger térfogata
36

15:11
Halmazba rendezés
37

10:55
A legnagyobb közös osztó
38

10:48
Adathalmazok elemzése átlag módusz medián
39

9:17
Prímszámok, összetett számok, számelmélet alaptétele prímtényezős felbontás
40

11:21
Negatív törtekértelmezése és helye a számegyenesen
41

12:20
Racionalis számok alakjai irracionális számok

42

12:03
A tizedes törtek szorzása. Osztás a tizedes törtek körében.