Kémia

A tökéletes és a tökéletlen égés

Az égés folyamatai heves reakciók. Ha rézdrótot hevítünk, akkor az lassan felizzik, de a lángból…
Az alumínium (Al, Aluminium)

A nitrogén (N, Nitrogen)

A réz (Cu, Cuprum)

Dinamikus periódusos rendszer

Magyar irodalom

Művészi kifejezésmódok és stíluseszközök funkciói

Boggie (Csemer Boglárka): Művészi kifejezésmódok és stíluseszközök funkciói – Hírességek órái Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte. Két évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát…
Rendhagyó költészet napja a dunaszerdahelyi Egyesített Iskolában

Koncsol László (1936–2023)

A haza és szabadság tematikája az irodalomban

A család tematikája az irodalomban

Informatika

Ingyenes online képszerkesztő programok

Az ingyenes online képszerkesztő programok napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Nem volt ez mindig így,…
Python programozás

Keresgéljünk – az alternatív keresőrendszerek

„A” számológép (Calculator)

A jó prezentáció titka

Történelem

Történelem – A csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény aláírása

SZARKA LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs 1946. február 27-én írták alá Budapesten a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezményt, melynek értelmében a két ország áttelepítés révén kívánta rendezni a második világháború…
Történelem – A lakosságcsere az 1945 utáni etnikai telepítések történetében

Történelem – Csehszlovákia szétesése (1939. március 15.)

Történelem – Esterházy János élete – beszélgetés az MCC Feszten

Történelem – Nyugati demokráciák az 1920 as években

Természetismeret

Kisbolygók a Föld közelében

Kisbolygók a Föld közelében.  Élő csillagászat Kiss Lászlóval – 6. évad 14. rész. Csillagászati hírek,…
Főzzünk üstököst!

Óriástávcsövek a Földön és az űrben

Meteoroid – Meteor – Meteorit?

Az égi mechanika

Angol nyelv

My First Day of School – angol mese kicsiknek

Egy angol mese, amely a szereplő állatkák első napjáról szól, amikor is az angol ábécével ismerkednek… A mese szerzője Marnie Willow, akit nemrégiben már bemutattunk…
Nyelvtanulás mobiltelefonon

Angol nyelv – Az alapok, csak a lényeg

Angol nyelv – Határozóképzés

Angol nyelv – Kérdő mondatok (létigés)

Német nyelv

Nyelvtanulás mobiltelefonon

FluentU, Drops, Quizlet, Cram – ma négy olyan appot ajánlunk, amelyekkel mobiltelefonon akár utazás közben…
Német nyelv – szópárosító

Walther von der Vogelweide: Unter Der Linden

Német nyelv – Sommerarbeit Brief

Német nyelv – SZÁMOK

Fizika

A sötét energia

Kovács Andrást, a Csillagászati Intézet friss Lendület kutatóját kérdezte Szabó Norton a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza a sötét energiáról. A kozmológiában a sötét energia az a…
Az elektromos áram

Hőtani kísérletek

Elektromosságtani kísérletek

Sas Tamás és diákjai: Harmonikus rezgések

Magyar nyelvtan

Magyar nyelv – A hangalak és jelentés viszonya (ismétlés)

A hangalak és a jelentés viszonya alapján a szavakat különböző csoportokba sorolhatjuk: egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak. Anyanyelvi műveltségetek gyarapítására forgassátok…
Magyar nyelv – Tudományos és tudományos ismeretterjesztő stílus

Magyar nyelv – A számnevek (A keltezés helyesírása)

Magyar nyelv – A határozószók

Magyar irodalom – Történelmi mondák (Lehel kürtje, Drégely veszedelme)

Vizuális kultúra

Január 4. a Braille-írás világnapja

A Braille-írás vagy Braille-ábécé egy olyan speciális technikát alkalmazó ábécé, amelyet a francia Louis Braille alkotott meg 1821-ben, 12 éves korában a vak emberek számára.…
A Fibonacci számsor

Távtanítás – Képzőművészet, 3. és 4. osztály, 2.óra

Távtanítás – Képzőművészet, 1. és 2. osztály, 2.óra

Távtanítás – Képzőművészet, 3-4. osztály, 1.óra

Rajz

5. Osztály rajz – Ősművészet

Ősművészet – Az őskőkori művész, aki gyűjtögetéssel és vadászattal teremtette elő táplálékát, azért készített szobrokat,…
5. osztály rajz – Térbeli viszonyok ábrázolása

5. osztály rajz – Görög és római művészet

5. osztály rajz – Az ókori kelet

5. osztály rajz – Milyen a jó kompozíció? Mik a kompozíciós elemek?

Világirodalom

A modern dráma. Ibsen: Nóra

A Miskolci Nemzeti Színház vendégelőadásában tekinthető meg februárban a Komáromi Jókai Színház színpadán a Henrik Ibsen „Nóra” című világhírű művéből készült Babaház című előadás. Nóra…
Az első regénynek tartott regény írója: Cervantes

Fenyő D. György: Az irodalomtanítás módszertana 1-2. • Éthosz és praktikák

Albert Camus: Sziszüphosz mítosza

Szerelem a kolera idején és a többiek