Tímár György még a múlt században írta ezt a kis beszédgyakorlatot. A nyelvi leleményt a legendás Brachfeld Siegfrieddel adja elő. Beszédes bemutatója annak, hogy élik meg magyar nyelvet a külföldiek.…

Petőfi Sándor prózai művei elég kevés figyelmet kapnak az oktatásban. Az irodalomtörténeti kutatás azonban az utóbbi időben is fedezett fel eddig nem ismert vagy elfeledett Petőfi leveleket, üzeneteket s ami…

A Pál utcai fiúk Molnár Ferenc 1907-ben megjelent ifjúsági regénye. Első közlése 1906-ban, a Tanulók Lapja című ifjúsági folyóiratban folytatásokban történt. A Pál utcai fiúk Molnár Ferenc ifjúsági regénye. Első…

A János vitéz Petőfi Sándor 1844-ben írt verses meséje, irodalmi kifejezéssel élve elbeszélő költeménye. Az elbeszélő költemény átmeneti műfaj. Rímes-ritmikus szöveg, amely a versekre jellemző, ugyanakkor történetet mond el, amely…

Hádim Ali budai pasa, csaknem 10 000 fős seregével, 1552. július 6-án ostromgyűrűbe fogta Drégely várát. A várat Szondi György száznál alig több katonájával védte… A kis hegyi vár nem…

A magyar népköltészetben a mesék mellett a legkiemelkedőbb alkotáscsoport a balladáké. Jelen kötetünkben csak a szövegek bemutatására vállalkozhattunk, noha szövegektől elválaszthatatlanok a dallamok. A nép ajkán mindig együtt él a…