Fenntartó/prevádzkovateľ:

Családi Kör Egyesület/Združenie rodinných kruhov
Medzilaborecká 17
82101 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 30778093  |   ISSN 2585-853X