Magyar nyelvtan

5. Osztály nyelvtan

A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai tananyaggal.
Nem pótolják a tanári magyarázatot, de ha valami elsiklott, kimaradt vagy érthetetlen volt a tanórán, segíthetnek.

A videó elmagyarázza a beszédhangok keletkezésének folyamatát, a beszélőszervek működését. A gégefő keresztmetszetének vázlatos rajza segítségével megmutatja a leggyakoribb hangszalagállásokat – ezen keresztül teszi érthetővé a zönge fogalmát, a zöngés és zöngétlen  A videó bemutatja a magán- és mássalhangzók jellemzőit és alapvető csoportosítási lehetőségeit.

1

14:21
A magán- és mássalhangzók jellemzése

2

15:27
A hangképzés

3

6:39
A kommunikáció

4

6:39
A kommunikáció

5

14:38
Tanulj tanulni! Vázlattípusok, fürtábra, pókhálóábra, jegyzetelés.

6

11:11
A mindennapi kommunikációs helyzetek nyelvi mintái és magatartási szabályai

7

10:17
A betűrendbe állítás

8

15:47
A helyesírás alapelvei

9

16:31
A helyesírás alapelvei

10

16:20
A kommunikáció fogalma, tényezői, a kommunikáció nem nyelvi jelei

11

16:32
A szavak szerkezete: a jel és a rag

12

13:07
A szavak szerkezete: a képző

13

14:33
A szavak szerkezete: az alárendelő szóösszetételek

14

7:36
A szavak szerkezete: a mellérendelő szóösszetételek

15

18:37
A szavak szerkezete: a szótő és a toldalék

16

14:04
A szavak szerkezete: az alárendelő összetett szavak

17

10:51
A szavak szerkezete: a mellérendelő összetett szavak

18

12:09
A szavak szerkezete: az alárendelő összetett szavak helyesírása

19

6:48
Állandósult szókapcsolatok fajtái

20

7:54
Az elválasztás szabályai

21

17:54
A szótagolás és elválasztás

22

6:52
A magánhangzók rendszere

23

9:19
A hangrend és az illeszkedés

24

5:48
A magánhangzók kapcsolódásának törvényszerűségei

25

10:10
A mássalhangzó törvények

26

6:43
Mássalhangzó törvények: a részleges hasonulás

27

15:35
Mássalhangzó törvények: a részleges hasonulás

28

12:31
Mássalhangzó törvények: a teljes hasonulás

29

6:26
Mássalhangzó törvények: a teljes hasonulás

30

6:56
A mássalhangzó törvények

31

9:26
A szavak hangalakja és jelentése 1.

32

11:34
A szavak jelentése: a hasonló alakú szavak

33

8:19
A szavak hangalakja és jelentése 2.