6. osztály Magyar nyelvtan Tanuljunk

Magyar nyelv – A hangalak és jelentés viszonya (ismétlés)

a hangalak és jelentés viszonya
Habán Hajnalka

A hangalak és a jelentés viszonya alapján a szavakat különböző csoportokba sorolhatjuk: egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak. Anyanyelvi műveltségetek gyarapítására forgassátok az értelmező, a szinonima és a frazeológiai szótárakat. Az állandósult szókapcsolatokat átvitt  jelentésükben használjuk, ezek a szólások, szóláshasonlatok, közmondások és a szállóigék.

Tanító: Habán Hajnalka

Értékelő/konzulens: Leczkési Anikó

https://viki.iedu.sk/

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/1_MJL_6r_opakovanie_uciva_5r_vztah_vyznamu_tvaru_slov.pdf