Matematika

7. Osztály matematika

A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai tananyaggal.
Nem pótolják a tanári magyarázatot, de ha valami elsiklott, kimaradt vagy érthetetlen volt a tanórán, segíthetnek.

Azonos kitevőjű hatványokat úgy is szorozhatunk, hogy az alapok szorzatát a közös kitevőre emeljük. Gyakran szükség lehet a szabály fordított irányú alkalmazására is: Szorzatot úgy is hatványozhatunk, hogy a tényezők hatványait összeszorozzuk.

1

10:41
Műveletek azonos kitevőjű hatványokkal

2

13:52
Műveletek azonos alapú hatványokkal

3

17:25
Középpontos tükrözés, tulajdonságai. Középpontos tükörkép szerkesztése

4

8:53
Szögpárok, a háromszög belső szögeinek összege, háromszög külső szögei

5

8:58
A párhuzamos szárú szögek

6

11:17
A tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria

7

14:51
Szögmásolás szögfelezés nevezetes szögek

8

21:18
A paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe.

9

11:10
A háromszögek kerülete, területe

10

9:46
A trapéz szerkesztése

11

13:49
Középpontosan szimmetrikus négyszög a paralelogramma A paralelogramma szerkesztése

12

9:17
Prímszámok, összetett számok, számelmélet alaptétele prímtényezős felbontás

13

9:18
Prímszámok, összetett számok, számelmélet alaptétele összetett számok tényezőkre bontása

14

16:35
Két szám közös osztói, legnagyobb közös osztó

15

12:42
Természetes számok osztói és többszörösei. Maradékok, maradékosztályok felismertetése.

16

5:41
Oszthatóság a szám számjegyeinek összege alapján (3-mal, 9-cel)

17

11:53
Az arány az arányos osztás

18

17:05
A százalékalap, százalékérték és százalékláb értelmezése kiszámítása

19

10:01
A törtrész és egészrész kiszámítása a százalék fogalma 360

20

12:10
Az algebrai (egész) kifejezés. Behelyettesítés, műveletek sorrendje

21

15:25
Egytagú és többtagú algebrai kifejezések

22

16:52
Összevonás, egynemű kifejezések

23

12:10
Egytagú algebrai kifejezések szorzása, osztása

24

17:05
Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval. Kiemelés

25

15:21
Az egyenlet fogalma, egyenletek felírása. Lebontogatás

26

7:51
Az egyenlet alaphalmaza. Egyenlet gyöke, megoldáshalmaz

27

9:26
Egyenlőtlenségek

28

11:44
Egyenletek grafikus megoldása

29

9:47
A háromszögek osztályozása és szerkesztése

30

14:11
Háromszög és négyszög belső és külső szögeinek összege

31

11:32
A háromszög köré írható kör

32

21:18
A paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe.

33

11:10
A háromszögek kerülete, területe

34

7:40
A háromszögek egybevágóságának alapesetei

35

5:58
A hasáb és a henger felszíne

36

9:34
A hasáb és a henger térfogata
37

15:11
Halmazba rendezés, elemek felsorolása, halmazok jellemzése. Üres halmaz, komplementer halmaz.

38

16:05
Halmazok metszete, egyesítése, különbsége, elemszáma

39

10:24
Hozzárendelések értelmezési tartomány értékkészlet

40

14:14
A függvények ábrázolása, függvény grafikonja

41

13:14
A lineáris függvények. Az egyenes arányosság grafikus képe.

42

10:48
Adathalmazok elemzése átlag módusz medián

43

12:57
Valószínűségi kísérletek, a valószínűség becslése, gyakoriság, relatív gyakoriság

44

13:25
Esetek szétválasztása, lehetőségek rendszerezése. Sorba rendezések

45

15:06
Adatok gyűjtése, rendszerezése. Táblázatok, egyszerű diagramok, adatábrázolás, grafikonok

46

11:03
Hatványozás (pozitív kitevővel az egész számok körében)

47

10:55
A legnagyobb közös osztó

48

13:11
Normálalak

49

14:59
Függvények jellemzése,növekedés, fogyás

50

12:41
Az egyenlet fogalma, egyenletek felírása. Lebontogatás