Matematika Tanuljunk

8. Osztály matematika

A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai tananyaggal.
Nem pótolják a tanári magyarázatot, de ha valami elsiklott, kimaradt vagy érthetetlen volt a tanórán, segíthetnek.

12:10

Az algebrai (egész) kifejezés. Behelyettesítés, műveletek sorrendje
2

9:06
A négyzetgyök fogalma. Számok négyzete, négyzetgyöke.
3

15:25
Egytagú és többtagú algebrai kifejezések
4

16:52
Összevonás, egynemű kifejezések
5

12:10
Egytagú algebrai kifejezések szorzása, osztása
6

17:05
Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval. Kiemelés
7

12:18
Többtagú algebrai kifejezések szorzása
8

15:21
Az egyenlet fogalma, egyenletek felírása. Lebontogatás
9

7:51
Az egyenlet alaphalmaza. Egyenlet gyöke, megoldáshalmaz
10

9:26
Egyenlőtlenségek
11

11:44
Egyenletek grafikus megoldása
12

15:11
Halmazba rendezés, elemek felsorolása, halmazok jellemzése. Üres halmaz, komplementer halmaz.
13

10:48
Adathalmazok elemzése átlag módusz medián
14

13:25
Esetek szétválasztása, lehetőségek rendszerezése. Sorba rendezések
15

12:33

Kombinatorika útvonalak száma
16

12:46
Kombinatorika összegzési módszer
17

17:25
Középpontos tükrözés, tulajdonságai. Középpontos tükörkép szerkesztése
18

11:17
A tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria
19

13:49
Középpontosan szimmetrikus négyszög a paralelogramma A paralelogramma szerkesztése
20

8:26
Az eltolás. A vektor fogalma
21

15:17
A Pitagorasz tétel alkalmazása
22

8:58
A párhuzamos szárú szögek
23

10:24
Hozzárendelések értelmezési tartomány értékkészlet
24

14:14
A függvények ábrázolása, függvény grafikonja
25

13:14
A lineáris függvények. Az egyenes arányosság grafikus képe.
26

9:26
Egyenlőtlenségek
27

11:44
Egyenletek grafikus megoldása
28

15:06
Adatok gyűjtése, rendszerezése. Táblázatok, egyszerű diagramok, adatábrázolás, grafikonok
29

10:48
Adathalmazok elemzése átlag módusz medián
30

5:58
A hasáb és a henger felszíne
31

9:34
A hasáb és a henger térfogata
32

15:11
Halmazba rendezés, elemek felsorolása, halmazok jellemzése. Üres halmaz, komplementer halmaz.
33

16:05
Halmazok metszete, egyesítése, különbsége Halmazok elemszáma Matematikatörténet Cantor
34

10:48
Adathalmazok elemzése átlag módusz medián
35

12:13
Kiemelés, szorzattá alakítás
36

16:45
A középpontos hasonlóság nagyítás kicsinyítés