Matematika Tanuljunk

Matematika alapiskolásoknak szlovákul

Több mint 80 rövid matematikaóra szlovák nyelven. Segíthet a szakkifejezések helyes használatában, de a magyarázatok is lényegretörőek.

3:43
Matematika | ZŠ.01 | Sčítanie s Prenášaním – Úvod
2

5:04
Matematika | ZŠ.01 | Odčítanie s Prenášaním – Úvod
3

7:17
Matematika | ZŠ.02 | Násobenie 2-ciferného Čísla 2-ciferným
4

4:18
Matematika | ZŠ.02 | Pravidlo Komutatívnosti
5

4:03
Matematika | ZŠ.02 | Delenie So Zvyškom – Úvod
6

10:11
Matematika | ZŠ.03 | SŠ.02 | Kritériá Deliteľnosti
7

6:54
Matematika | ZŠ.03 | SŠ.02 | Čo Sú Prvočísla
8

8:22
Matematika | ZŠ.03 | SŠ.02 | Najmenší Spoločný Násobok – Vysvetlenie
9

6:46
Matematika | ZŠ.03 | SŠ.02 | Najväčší Spoločný Deliteľ – Vysvetlenie
10

4:18
Matematika | ZŠ.03 | Euklidov Algoritmus
11

4:19
Matematika | ZŠ.04 | SŠ. 02 | Násobenie a Delenie Záporných Čísel – Príklady
12

4:45
Matematika | ZŠ.04 | SŠ.02 | Úvod Do Absolútnej Hodnoty
13

6:48
Matematika | ZŠ.05 | Násobenie Desatinných Čísel
14

3:51
Matematika | ZŠ.05 | Delenie Bezo Zvyšku
15

3:43
Matematika | ZŠ.06 | Úvod Do Percent 1
16

4:13
Matematika | ZŠ.06 | Slovná Úloha s Percentami
17

7:21
Matematika | ZŠ.07 | SŠ.02 | Základný Tvar Zlomku
18

5:26
Matematika | ZŠ.07 | SŠ.02 | Porovnávanie Zlomkov S Rovnakým Čitateľom Alebo Menovateľom
19

5:36
Matematika | ZŠ.07 | SŠ.02 | Zmiešané Čísla – Úvod
20

4:01
Matematika | ZŠ.07 | SŠ.02 | Úvod Do Delenia Zlomkov
21

2:55
Matematika | ZŠ.07 | SŠ.02 | Vyjadrenie Zlomku Ako Desatinné Číslo
22

4:47
Matematika | ZŠ.08 | Krátenie a Rozširovanie Pomeru
23

4:47
Matematika | ZŠ.08 | Zväčšenie a Zmenšenie Úsečky v Danom Pomere
24

13:15
Matematika | ZŠ.08 | Priama a Nepriama Úmernosť – Úvod
25

4:31
Matematika | ZŠ.09 | SŠ.02 | Mocniny – Úvod
26

5:41
Matematika | ZŠ.09 | SŠ.02 | Pravidlo 2: Sčítanie Exponentov Mocnín
27

3:25
Matematika | ZŠ.09 | SŠ.02 | Pravidlo 3: Násobenie Exponentov
28

6:52
Matematika | ZŠ.09 | SŠ.02 | Záporný Exponent v Mocnine
29

4:28
Matematika | ZŠ.09 | SŠ.02 | Odmocniny – Úvod
30

4:44
Matematika | ZŠ.10 | Čo Je Premenná
31

5:24
Matematika | ZŠ.10 | Písanie Príkladov s Premennými
32

5:34
Matematika | ZŠ.10 | Pochopenie Významu Premennej
33

7:16
Matematika | ZŠ.11 | SŠ.05 | Lineárne rovnice – super yoga 1
34

7:26
Matematika | ZŠ.11 | SŠ.05 | Lineárne rovnice – super yoga 2
35

8:56
Matematika | ZŠ.11 | SŠ.05 | Lineárne rovnice – super yoga 3
36

7:56
Matematika | ZŠ.11 | SŠ.05 | Trollova Hádanka – Prvá Sústava Rovníc
37

7:08
Matematika | ZŠ.11 | SŠ.05 | Vyriešenie Trollovej Hádanky – Graficky
38

10:34
Matematika | ZŠ.11 | SŠ.05 | Sčitovacia Metóda – Sústavy Lineárnych Rovníc
39

6:51
Matematika | ZŠ.12 | SŠ.05 | Lineárne Nerovnice – Úvod
40

7:12
Matematika | ZŠ.12 | SŠ.05 | Zmena Znaku Nerovnosti v Nerovniciach
41

7:01
Matematika | ZŠ.13 | SŠ.06 | Pravouhlá Sústava Súradníc
42

9:13
Matematika | ZŠ.13 | SŠ.06 | Čo Je To Funkcia
43

8:13
Matematika | ZŠ.13 | SŠ.06 | Definičný Obor a Obor Hodnôt Funkcie
44

4:25
Matematika | ZŠ.14 | Stupne, Minúty a Sekundy – Príklad
45

4:36
Matematika | ZŠ.14 | Násobenie a Delenie Uhlov Písomne
46

6:13
Matematika | ZŠ.14 | Prevody radiánov a stupňov
47

8:10
Matematika | ZŠ.15 | Trojuholníková Nerovnosť
48

7:42
Matematika | ZŠ.15 | Pytagorova Veta – Vysvetlenie
49

9:14
Matematika | ZŠ.16 | Obdov a Obsah Útvarov – Vysvetlenie
50

7:53
Matematika | ZŠ.16 | Obsah Lichobežníka
51

10:09
Matematika | ZŠ.17 | Pôvod Čísla Pí – Obvod Kruhu, Dĺžka Kružnice
52

6:31
Matematika | ZŠ.17 | Dĺžka Kružnicového Oblúka a Obsah Výseku
53

4:01
Matematika | ZŠ.17 | Tálesova Veta a Tálesova Kružnica
54

5:52
Matematika | ZŠ.18 | Vety o Podobnosti Trojuholníkov
55

8:17
Matematika | SŠ.20 | ZŠ.19 | Úvod do goniometrie
56

4:52
Matematika | SŠ.20 | ZŠ.19 | Úvod do vzťahov goniometrických funkcií
57

10:42
Matematika | ZŠ.20 | Objem a Povrch Kvádra a Kocky
58

8:36
Matematika | ZŠ.20 | Objem a Obsah Akéhokoľvek Hranola
59

7:49
Matematika | ZŠ.21 | Úvod Do Kombinatoriky
60

3:34
Matematika | SŠ.37 | ZŠ.21 | Čo je pravdepodobnosť
61

3:47
Matematika | SŠ.37 | ZŠ.21 | Pravdepodobnosť – vyberanie z vrecka
62

5:29
Matematika | ZŠ.21 | Aritmetický Priemer
63

3:34
Matematika | Monitor 9 | 2011 | Príklad 1 | Náročné Vydelenie Číslom 12
64

4:12
Matematika | Monitor 9 | 2012 | Príklad 1 | Rozdelenie Obdĺžnika
65

3:23
Matematika | Monitor 9 | 2013 | Príklad 1 | Zahrievací Príklad
66

3:12
Matematika | Monitor 9 | 2014 | Príklad 1 | Riešenie Rovnice S Trojkami
67

5:53
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 1 | Zlomky a Zaokrúhlenie
68

2:02
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 2 | Súčin Číselných Výrazov
69

4:18
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 3 | Dĺžka Zjazdoviek
70

4:38
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 4 | Vzdialenosti Na Číselnej Osi
71

7:11
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 5 | Žiaci Písali Test
72

4:55
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 6 | Adamov Graf
73

3:16
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 7 | Aký Veľký Je Ten Uhol

3:30
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 8 | Veľká Kocka s Malými Kockami
75

4:09
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 9 | Päťboký Hranol
76

2:18
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 10 | Vytváranie Párnych Čísel
77

3:41
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 11 | Výdavky Za Darčeky v Grafe
78

5:17
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 12 | Ušetrenie Za Darčeky

5:57
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 13 | Skupina Troch Dievčat
80

4:43
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 14 | Zdraženie Zápisníka
81

3:39
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 15 | Absolútna Hodnota Čísel
82

3:26
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 16 | Štvorec a Obdĺžnik
83

2:35
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 17 | Ankina Voda Na Výlete
84

6:48
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 18 | Náročné Hľadanie Trojuholníka
85

5:41
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 19 | Pyramída Výrazov
86

2:43
Matematika | Monitor 9 | 2015 | Príklad 20 | Obsah Lichobežníka