Magyar nyelvtan

6. Osztály nyelvtan – főnév, számok, keltezés, címzés, határozószók, melléknév, névmás

A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai tananyaggal.
Nem pótolják a tanári magyarázatot, de ha valami elsiklott, kimaradt vagy érthetetlen volt a tanórán, segíthetnek.

Az első videóban a főnévvel kapcsolatos tananyagról van szó. A második videó megismertet a főnév két nagy csoportjával, valamint a köznév fajtáival. Végigveszi azokat a helyesírási problémákat, melyek a köznév helyesírását érintik. Felhívja a figyelmet a gyakoribb hibákra.

1

A főnév

2

A főnév 2

3

Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, emotikon
4

Számok, keltezés, címzés

A határozószók

A melléknév

A névmás

A névmás

A névmás

A számnév
11

A számnév

12

Az ige

Az ige

Igék helyesírása

Az igenevek

16

Az igenevek

17

Viszonyszók és a mondatszók
18

Viszonyszók és a mondatszók