Matematika Tanuljunk

Aritmetika

A GeoGebra matematika oktatására szakosodott online platform és szoftverszolgáltató, amely a felhasználót a geometria, algebra, aritmetika, táblázatkezelés, grafikus ábrázolás, statisztika és az analízis terén támogatja. A tananyagtár magyar nyelven is elérhető, a bal alsó sarokban lehet a nyelvet kiválasztani.

 

számtan az iskolai matematikának az a része, amely a valós számok közötti műveletekkel, számolási szabályokkal foglalkozik. Ide sorolandó a számfogalom bevezetése (negatív számokracionális számok értelmezése), a véges tizedestörtekkel való számolás. A számtan keretében tárgyalják a különféle hosszúsági, területi és térfogati mértékegységeket és ezek átszámítását is. A számtan nem tekinthető a matematika önálló részének. Nem szabad a számtant összetéveszteni a számelmélettel.

%d bloggers like this: