Matematika

Matematika: Maradék kezelése összeadásnál

A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai tananyaggal.
Nem pótolják a tanári magyarázatot, de ha valami elsiklott, kimaradt vagy érthetetlen volt a tanórán, segíthetnek.

Először az összeadás és kivonás témakörét tanulják meg a gyermekek.

Mire kell figyelnünk a kivonásnál?

A kivonás az a művelet, amely során 2 számból kivonással különbséget végzünk. Az összeadáshoz hasonlóan az egyenlet tagjainak külön elnevezésük is létezik: azt a számot nevezzük kisebbítendőnek, amelyikből ki akarunk vonni egy másik tagot. Amit pedig kivonunk, azt kivonandónak nevezik. A kivonás az összeadás fordítottja, így gyermeked mindig ellenőrizheti, hogy helyes eredményt kapott-e.

Lényeges különbség az összeadáshoz képest, hogy kivonáskor a tagok nem cserélhetőek fel, mert teljesen más eredmény jöhet ki a felcseréléssel. Kivonás esetén nem csoportosíthatjuk tetszőlegesen a tagokat sem.

Nézzünk egy kivonás példafeladatot!

A kisebbítendő tag 13, a kivonandó pedig 7. Mennyi lesz a 2 szám különbsége?

Végezzük el a műveletet! 13-7=6, vagyis 6 a különbség.

Rögtön észrevehetjük, hogy ha felcseréljük a tagokat, más eredményt kapnánk.
Tehát: 13-7≠7-13