Oktatás

Szlovák–magyar közoktatási szószedet

Szlovák–magyar közoktatási szószedet
Szlovák–magyar közoktatási szószedet

A most közreadott szlovák–magyar közoktatási szószedet több mint 500, elsősorban az oktatásszervezést érintő, a közoktatással kapcsolatos jogszabályokban és egyéb oktatási dokumentumokban előforduló terminust és egyéb kifejezést tartalmaz. A szószedet összeállításakor a szerzők arra törekedtek, hogy egyszerű és könnyen használható legyen, ezért a szerkesztéskor nem alkalmazták a bokrosítás elvét; ezt azt jelenti, hogy minden szó, kifejezés önálló címszó, a kifejezések az első szó szerint vannak ábécérendbe sorolva. Mivel a szótár elektronikusan jelenik meg, a kifejezések belsejében szereplő szavakra (pl. jelzős szerkezet esetében a fölérendelt főnévre) is természetesen rá lehet keresni. Az azonos jelentésű szlovák kifejezések esetén a → jel utal arra, melyik kifejezésnél kell keresni a magyar megfelelőt.

A szószedetbe felvett szlovák szavak, kifejezések általában egyértelműek, a többértelmű, különböző kontextusokban különböző magyar megfelelőkkel fordítható / fordítandó szavak, kifejezések mellett csúcsos zárójelben található a rövid értelmezés, amely a szó használati körét szűkíti. Pl. absencia <žiaka v škole>: az absencia szó munkahelyi távollétre is utalhat, ez esetben azonban csak arról az esetekről van szó, amikor a tanuló hiányzik az iskolából, ennek a jelenségnek a megnevezésére a mulasztás terminust használjuk. Egy-egy szó, kifejezés az oktatási területen belül is lehet többjelentésű, ezek esetében a különböző jelentésekhez társítható magyar megfelelőket arab számokkal jelöltük, az esetleges magyarázatot csúcsos zárójelben közöljük.

szószedet
%d bloggers like this: