Oktatás Szlovák nyelv Tanuljunk

Slovenčina INAK segédeszközcsomag

A Slovenčina inak segédeszközcsomag a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának megbízásából készült, azzal a céllal, hogy a szlovák nyelvet oktató pedagógusoknak, ingyenesen elérhető segédeszközöket biztosítson az óvodától az alapiskola felső tagozatáig. A gyakorló pedagógusokból álló csoport tagjai az alsó tagozat részére feladatlapokat, képanyagot (tanulónak és pedagógusnak), szókártyákat, fénymásolható, kivágásra szánt eszközöket, módszertani ötlettárat és interaktív feladatokat készítettek. Tehát nem egy új koncepcióról, hanem az érvényben lévő involvált állami oktatási programhoz (2016) tankönyvfüggetlenül kapcsolódó segédeszköztárról van szó, amelynek elemeit a pedagógusok saját döntésük alapján, tanulócsoportjuk képességeit és igényeit figyelembe véve alkalmazhatnak.

Amiben az alsó tagozatos „Slovenčina inak“ segédeszközcsomag próbál „mást“ nyújtani, az főként, az alkalmazott szervezési formákban és a formatív értékelés stratégiáinak jelenlétében mutatkozik meg. A tanítási órák során páros, ill. csoportmunkák alkalmazásával biztosítunk sok lehetőséget a tanulók hangos megnyilvánulására, mégpedig játékos feladatok, párbeszédek, jelenetek formájában, de akár a „klasszikus“ feladatok megoldása során is. Azáltal, hogy nem önállóan dolgoznak, hanem hangosan beszélnek a társukhoz, egy-egy tanulóra egy-egy tanítási óra alatt sokkal több aktív perc jut, mint a frontális oktatás során.

Az óvodai segédanyag a szlovák nyelv tanításának bevezetéséhez kínál ötleteket, az 1-2. osztály számára készült eszközök a szókincsbővítést (a tanulók életkori sajátosságának megfelelően főként a konkrét dolgok tanítását), míg a 3-4. évfolyam számára ajánlott eszközök a kommunikációs készség fejlesztését szolgálják. A kiindulószövegekkel klasszikus élethelyzeteket szimulálunk, bízva abban, hogy ennek köszönhetően egy hasonló „éles“ helyzetben a tanulók sokkal bátrabban tudnak majd szlovákul megnyilvánulni.

A felső tagozatos eszközökből egyelőre az 5. osztály részére készültek el a tankönyv menetéhez igazodó didaktikai játékok, értő hallgatást fejlesztő feladatok és hanganyagok, helyesírást fejlesztő feladatok, tollbamondásgyűjtemény és interaktív feladatok. Alkalmazásuk megkönnyítését egy módszertani útmutató segíti.

Jelenleg a munka 1. fázisán vagyunk túl. A jövőben az óvodások és az alsó tagozatosok részére újabb témakörök feldolgozását, a felső tagozat esetében pedig a további évfolyamok részére alkalmas segédeszközök elkészítését tervezzük. Hamarosan elérhető lesz a VIKI oktatási portálon, de addig is fogadják szeretettel a 30 részes, több száz oldalas segédeszközcsomagot. Szívvel-lélekkel készült, reméljük, sok kollégának segíthettünk vele. Az interaktív játékok gyűjteménye holnap kerül feltöltésre, jó munkát kívánunk!

A slovenčina INAK csapata.

%d bloggers like this: