Magyar irodalom Tanuljunk

Irodalom – Stílusirányzatok: a klasszicizmustól a későmodernitásig

Kovács Péter, a Fazekas Mihály Gimnázium tanára mai előadásában a 19–20. századi stílusirányzatok, korszakok legfőbb jellegzetességeit veszi sorra.

Szó lesz többek között:

  • a felvilágosodásról és a klasszicizmusról
  • a romantika világképének jellemzőiről
  • a klasszikus (esztétizáló) modernség európai és magyar vonatkozásairól
  • az avantgárd hazai irodalomra tett hatásairól
  • a későmodernitás világképéről, epikájáról és lírájáról

A digitális tanrendre való áttérést az Index azzal segíti, hogy három kiváló tanárt kért fel, tartsanak tíz-tíz órát magyarból, matekból és történelemből március 23-tól április végéig. Ezek az órák nem csak az érettségizőknek lesznek hasznosak.

%d bloggers like this: