Matematika Tanuljunk

Függvények

Függvények: A GeoGebra egy a matematika oktatására szakosodott online platform, amely a felhasználót a geometria, algebra, táblázatkezelés, grafikus ábrázolás, statisztika és az analízis terén támogatja. A tananyagtár magyar nyelven is elérhető, a bal alsó sarokban lehet a nyelvet kiválasztani.

A függvények

A függvény vagy más néven parciális (részleges) leképezés a matematika egy olyan absztrakt fogalma, mely a geometriai leképezések, elemi algebrai műveletek, folytonosan változó mennyiségek és hasonló, bemeneti értékekből egyetlen kimeneti értéket produkáló fogalmak általános leírására szolgál.

A függvények fogalmához szorosan hozzátartozik az az elv, hogy két függvényt akkor tekintünk egyenlőknek, ha értelmezési tartományuk ugyanaz és a közös értelmezési tartomány minden egyes x eleméhez a két függvény ugyanazt az értéket rendeli.

Szabatos matematikai fogalmazásban, függvényen általában úgynevezett jobbról egyértelmű hozzárendelést értünk. A függvény fogalma tehát a reláció (más néven: hozzárendelés) fogalmának olyan speciális esete, melyben bármely adott dologhoz legfeljebb egy dolgot rendelünk hozzá.

Ha ezen felül megköveteljük azt is, hogy a függvény minden ilyen dologhoz legalább egy dolgot hozzárendeljen, azaz ha a reláció bármely adott dologhoz pontosan egy dolgot rendel hozzá, akkor függvény helyett totális függvényről (illetve parciális leképezés helyett leképezésről) beszélünk. (wiki)

A függvény tehát egyértelmű hozzárendelés az értelmezési tartomány és az értékkészlet elemei között. Egy hozzárendelés kölcsönösen egyértelmű, ha az értelmezési tartomány minden eleméhez az értékkészlet egy elemét rendeli hozzá, és az értékkészlet minden eleméhez tartozik egy és csak egy elem az értelmezési tartományból.

Amennyiben a hozzárendelés számhalmazok között létesít kapcsolatot, akkor számfüggvényekről beszélünk.

Ugyanakkor függvénynek tekinthetjük például természetesen azokat a geometriai transzformációkat is, amelyek egy adott ponthoz egyértelműen rendel hozzá a képpontot. Továbbiakban számfüggvényekről lesz szó.

függvényekFüggvény megadható:

– Képlettel.
– Utasítással.
– Grafikonnal.
– Táblázattal.

Jelölések:

A függvényeket valamilyen kis betűvel jelöljük. A függvény megadásánál meg szokták adni az alaphalmazt (vagy az értelmezési tartományt) és a képhalmazt (vagy az értékkészletet) jelentő számhalmazokat, illetve a hozzárendelés módját.

%d bloggers like this: