Matematika Tanuljunk

MATEK 11. osztály – Egyenes egyenlete

 

Definíció:

koordinátageometria, más néven analitikus geometria a geometriai fogalmaknak algebrai fogalmakat feleltet meg, azaz mind a síkbeli, mind a térbeli geometriai alakzatokhoz mennyiséget rendel. A síkbeli geometriában például egy pontnak az x-y koordináta-rendszerben egy számpár felel meg, mondjuk P(x,y). Az egyenesnek egy elsőfokú (lineáris) egyenlet; a körnekellipszisnekparabolánakhiperbolának kétismeretlenes másodfokú egyenlet felel meg.

A geometria egyik alapfogalma. Két különböző ponton át pontosan egy egyenes fektethető, amely mindkét pontra illeszkedik (áthalad rajtuk). Az egyenesnek végtelen sok pontja van. Lineáris függvény képe egyenes. A sík egy egyenesét Descartes-féle koordinátákban lineáris, azaz  alakú egyenlet értelmezi, ahol az a és b állandók közül legalább az egyik nem nulla.

A koordinátageometria (más néven analitikus geometria) a matematikának azon ága, mely algebrai úton, koordináta-rendszerben vizsgálja az egyes sík- vagy térelemek egymással vett (kölcsönös) helyzetét.

A tudományág szorosan fűződik René Descartes (Descartes-féle derékszögű sík koordináta-rendszer) és Leonhard Euler matematikusok nevéhez, akik sokat tettek az analitikus geometria fejlődéséért.

%d bloggers like this: