Tanuljunk Történelem

Történelem – Kárpátalja 1918-1919

Rubicon Kárpátalja 1918-1919
SZARKA LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs

KOSZTYÓ Gyula történész volt SZARKA LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs vendége április 21-én a Rubicon Intézet által szervezett Rubicon-est meghívott szakértője. A téma Kárpátalja 1918-1919, Autonómia, összeomlás és proletárdiktatúra.
Az est helyszíne: Scruton V.P. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 12.)
A Rubicon Intézet az első történelmi ismeretterjesztő think tank Magyarországon. Munkájuk célja, hogy a társadalom széles köre számára tegyük lehetővé a történettudomány legújabb eredményeinek felfedezését és a magyar történelem szakszerű megismerését.

Pártatlan, szakmai szemszögből tanulmányozzuk a magyar történelmet – kiemelten a 19. és 20. század történetét –, objektív képet festünk múltunk eseményeiről, személyiségeiről és folyamatairól, és igyekszünk a történelemből okulva tanulságokat levonni és javaslatokat megfogalmazni a jelen számára.

Figyelemmel követjük a nemzetközi történelemtudomány magyar történelemmel kapcsolatos kutatási eredményeit, hogy tágabb kontextust adhassunk a szakmai párbeszédnek idehaza. Ugyanakkor igyekszünk a magyar történelem ismeretét és a világtörténelem magyar nézőpontját minél szélesebb körben ismertetni külföldön.