Kitekintő Vélemény

„Tálib szellemiségű fundamentalista oktatási rendszer”

 

Az Orbán-Semjén-kormány Semjén Zsoltja a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitóján jelent meg, s amellett, hogy elmondta, Szent István óta nem volt olyan templomépítés, mint manapság, büszkén számolt be arról is, hogy az emberek „valahogy jobban” bíznak az egyházi iskolákban, mint a világiakban. Na mármost, ezt a „valahogy jobban bíznak” az emberek az egyházi iskolákban szépen csengő stiláris fordulatot persze elegánsan megolajozza maga az Orbán-Semjén-kormány azzal, hogy közel négyszer (!!!) annyi támogatást nyújt működési költségek címén az egyházi iskolákban tanuló diákoknak, mint azoknak, akik állami iskolába járnak, ugyanakkor az államilag finanszírozott egyházi iskolák nem vagy alig biztosítanak helyet a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagyis az egyházi iskolák szegregáló hatása egyre inkább növekszik.

Az egyházi intézmények eleve több költségvetési támogatásból gazdálkodhatnak

Másrészt csak jelezni szeretném az Orbán-Semjén-kormány Semjén nevű tagjának, hogy dagadó keblű büszkeségére semmi ok, ugyanis – ha nem tűnt volna fel neki (s valószínűleg nem tűnt fel még az sem, hiába pillant bele a Dunába, hogy az jobbról balra, vagy balról jobbra folyik), hogy Ő Semjénsége nem főpap, nem bíboros, nem megyéspüspök, nem a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, nem református vagy evangélikus püspök etc., hanem az Orbán-Semjén-kormány tagja, következésképp állami vezető. Vagyis neki ezzel nem büszkélkednie kellene, hanem szégyenkeznie amiatt, hogy állami vezetőként maga is tevőlegesen hozzájárult az állami tanintézmények lezüllesztéséhez, a tanári kar, a diákok és a szülők teljes ignorálásához, miközben közpénzekből elit iskolákká tömték ki az egyházi oktatási intézményeket, az óvodáktól az általános és középiskolákon át az egyetemekig (habár nem mindegyik felekezetét, arra azért államilag és miniszterelnök-helyettesileg gondosan ügyeltek, hogy a diszkrimináció folyamatos és töretlen maradjon itt is). Totálisan abszurd az egész: kb. olyan, mintha egy ország egészségügyi minisztere azzal dicsekedne, hány műtét során követtek el amúgy teljesen elkerülhető műhibákat az állami kórházakban, hány rutinműtétbe haltak bele váratlanul a páciensek, hány beteghez érkezett megkésve a mentőszolgálat, és hány embernek vezettek fel katéter helyett rozsdás kályhacsövet az állami kórházak alkalmazottai.

Ráadásul ezt a semjéni büszkeséget erősen megkérdőjelezi – legalábbis az én szememben igen, a többi kormánytag, továbbá a KDNP tagsága (mind a tizenkét ember), valamint a Fidesz-KDNP szavazói szemében cseppet sem – az az aprócska tény, hogy Semjén Zsolt, az Orbán-Semjén-kormány tagja, Magyarország miniszterelnök-helyettese a teológiai doktori disszertációjának közel 40%-át plagizálta, úgy is mondhatnánk: átmásolta más művekből, amely más művek kizárólag magyar nyelvű tudománynépszerűsítő munkák voltak, a szerzők neveit – mély tisztességtelenségről téve tanúbizonyságot – egyszerűen elhallgatva, aztán a szociológiai szakdolgozatába bemásolta a már összelopott önmagát, s akinek ennyi jó kevés, azt érje gáncs és megvetés, saját témavezető professzorától is összeollózott csinos mennyiségben. Erre is büszke lehet az Orbán-Semjén-kormány és a KDNP mind a tizenkét tagja.

Végezetül még annyit, hogy Semjén ebben az évnyitó beszédében külön kiemelte, hogy a most felépített templomokból nem lesz sohasem mecset. Ez nagyon helyes elhatározás! Az viszont már kevésbé helyes, hogy ha a templomokból nem is, a folyamatos indoktrinációval vagy épp az egyetemi autonómia megtaposásával már réges-régen tálib szellemiségű fundamentalista oktatási rendszert alakított ki az önmagára rendkívül büszke és egyre elégedettebb Orbán-Semjén-kormány.

Forrás: Gábor György

Kapcsolódó:

Megduplázódott az egyházi fenntartású tanintézmények száma az Orbán-kormányok alatt

Nagyok a különbségek az állami és egyházi iskolák járvány elleni védekezésében