Tanuljunk Vizuális kultúra

Vizuális kultúra – Milyen a jó kompozíció?

A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai tananyaggal.
Nem pótolják a tanári magyarázatot, de ha valami elsiklott, kimaradt vagy érthetetlen volt a tanórán, segíthetnek.

A kompozíció az elemek olyan elrendezése egy művészeti alkotásban, ami kifejez valamit. Célja az elemek megfelelő kiválasztása és elhelyezése, ami által a szemlélődő számára érzéseket, gondolatokat közvetít.

kompozíció ([latin]: összetétel, összeállítás, szerkezet) az egy képen szereplő elemek elhelyezését, egymáshoz való viszonyának meghatározását jelenti. Mindig tudatos emberi tervezés, melyet megkülönböztetünk a természeti-organikus és a véletlen látványformák létrejöttétől.

Szemiotikai értelemben a kompozíció megfelel a szintaktikának, vagyis annak a szabályrendszernek, mely szerint az elemi jelkészletből bonyolultabb jelkombinációkat hozunk létre. Ha a képi elemeket (színeket, vonalakat, formákat stb.) „szavaknak” tekintjük, akkor a kompozíció a „mondat”.

Képfelület, képmező

A felület, ahol a képi elemeket komponáljuk lehet: kép, fotó, film, rajz, prezentáció, weboldal, tárgycsoport, belső berendezés, építészeti határoló szerkezet, kirakat, öltözet stb. – lényegében a vizuális kommunikáció valamennyi „csatornája”. A kompozíciónak nemcsak síkbeli, hanem térbeli (3D) tervezési elvei is vannak, itt azonban csak a 2D „szabályokat” említjük.

A képfelület (hagyományosan négyszög alakú, de ettől eltérő is lehet) mindig korlátozott, és így új vizuális „törvényeket” kíván. A képi látvány függ elemeinek
• helyétől, elhelyezkedésétől,
• egymástól való távolságuktól,
• irányától,
• méretétől,
• színétől,
• hogyan viszonyulnak a képfelülethez,
• a képfelület széleihez, tengelyeihez.

A 2D kép vizuális „törvényeit” alkalmazva kifejezhetjük a képi elemek között lévő
• térbeli,
• logikai,
• hangsúlybeli
• hierarchikus viszonyokat.

A 2D képen adott a mező síkja és közepe, ezekhez képest minden vizuális elem látszólag előre vagy hátra, lefelé vagy fölfelé, jobbra vagy balra lép.

 

http://www.szinkommunikacio.hu/dataimages/kepszerk3.gif

Harmadolás

A fotósok körében kedvelt, egyszerű kompozíciós elv a harmadolás. A képet függőleges és vízszintes irányban 2-2 vonallal egyforma részekre osztják: a kép legfontosabb elemét valamelyik keresztezési pontra vagy a középső mezőbe fókuszálják, a horizontot pedig az alsó harmadra helyezik.

%d bloggers like this: