Abszolútértékes egyenletek Emlékeztető: Egy szám abszolútértékén, a számegyenesen a számnak a nullától mért távolságát értjük. Ezért minden szám abszolútértéke vagy pozitív, vagy 0. Abszolútértékes egyenlet megoldása: Az abszolútértékes egyenleteket úgy…