Fizika Tanuljunk

Távtanítás – 8. o – Az elektromos áram a fémekben, a folyadékokban és a gázokban

Az elektromos áram a fémekbenAz elektromos áram a fémekben, a folyadékokban és a gázokban
A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közreműködésével 2020-ban az általános és a középiskolák minden osztálya számára egy teljes évnyi tananyag kerül rögzítésre. A tanórák a YouTube-on érhetőek el a diákok szülők számára, akik szükség esetén az így létrehozott tudástár felhasználásával sajátíthatják el a tananyagot.

Tanár: Makán Tibor
Fizika, általános iskola 8. osztály

Folyadékok – elsősorban savak, sók, bázisok vizes oldatai – áramvezetésének igen fontos gyakorlati alkalmazásai vannak. Leggyakrabban az elektronikus órák, számológépek, rádiók stb. energiaforrásaként használt “elemek”-kel vagy az autókban is használt akkumulátorokkal találkozunk. A folyadékok áramvezetésén alapuló elektrolízis a kémia egyik tudományterülete, az ezen alapuló fémgyártás(alumíniumgyártás) és galvanizálás (fémbevonatok, áramköri panell-ek készítése) rutin – eljárás. Ebben a fejezetben ezen nagy gyakorlati fontosságú, mindennapos jelenségkör alapvető fogalmaival és törvényszerűségeivel ismerkedünk meg.

Gázok elektromos áramvezetési tulajdonságainak megismerése elsősorban a minket körülvevő természeti jelenségek és technikai berendezések megértése szempontjából fontos. Ebbe a jelenségkörbe tartoznak a gáztöltésűelektromos fényforrások a légköri elektromos vezetési jelenségek (villám), az un. plazmában (ionok és elektronok kvázineutrális forró keveréke) lejátszódó folyamatok. A gázok elektromos vezetése nagyon fontos szerepet játszik az un. ionizáló sugárzások (pl. röntgensugárzás) detektálására kidolgozott műszerekben. A fizika fejlődése során a ritkított gázokban való vezetéshez kapcsolódó jelenségek kísérleti vizsgálata vezetett pl. a röntgen-sugárzás felfedezéséhez. A 19. század végén az un. katódsugárcső(légritkított üvegcső két nagyfeszültségű elektródával) az egyik legfontosabb laboratóriumi eszköz volt.

AZ ELEKTROMOS ÁRAM A FÉMEKBEN, A FOLYADÉKOKBAN ÉS A GÁZOKBAN
%d bloggers like this: