Szabó Norton: Hőtani kísérletek (Atomcsill kísérletek, 2021.10.07.) A termodinamika vagy magyar nevén hőtan a fizika energiaátalakulásokkal foglalkozó tudományterülete. Egy magára hagyott termodinamikai rendszerben az intenzív állapotjelzők eloszlása homogénné válik, vagyis a…