Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach 12.03.2020      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia §…