Tanuljunk Történelem

Történelem – A kereszténység terjedése és az egyházszakadás

Repárszky Ildikó, a Fazekas Mihály Gimnázium vezető tanára a hetedik rendhagyó történelemóra keretében, a kereszténység terjedését a kora középkorban; a nyugati és keleti kereszténység és a két egyház sajátosságait fogja bemutatni.

Történelem - A kereszténység terjedése és az egyházszakadás
Az egyházszakadás

A következő témákról esik szó:

  • Mi történik a Nyugatrómai Birodalom szétesése után Nyugaton?
  • Hogy tud a kereszténység tovább terjeszkedni?
  • Mi az egyház szerepe Nyugaton az új germán államok területén?
  • Mi történik a Keletrómai Birodalommal (= Bizánc)?
  • Hogyan alakul a keresztény egyház helyzete Bizáncban és milyen a viszonya a nyugati kereszténységgel?
  • Milyen okokkal magyarázható az egyházszakadás?
  • A konfrontálódás politikai dimenzió: képrombolástól a Pápai Állam létrejöttén át Nagy Károly császárrá koronázásáig
  • Az ún. Konstantini Adománylevél, avagy egy nagy történelmi átverés?
  • A két egyház jellemzői

Az órákon felhasznált prezentációk  ezen a linken érhetők el.

A digitális tanrendre való áttérést az Index azzal segíti, hogy három kiváló tanárt kért fel, tartsanak tíz-tíz órát magyarból, matekból és történelemből március 23-tól április végéig. Ezek az órák nem csak az érettségizőknek lesznek hasznosak.