Tanuljunk Vizuális kultúra

A vizuális nevelés lehetőségei…

… a 21. századi kompetenciák fejlesztésében

vizuális nevelésGyakran hangoztatják, hogy a 21. század jelentős változásokat hozott az életünkbe, mely változások nem hagyhatják nyom nélkül az oktatást sem. Az elmúlt húsz év egyik szimbóluma lehet Lewis Carroll „Alice Tükörországban” című regényében szereplő Vörös királynő, akinek folyton rohannia kellett, csak hogy egyhelyben maradhasson. Az evolúcióbiológiában a Vörös királynő analógiáját alkalmazták a gazda-parazita fegyverkezési versenyt magyarázó elméletben, mely szerint a paraziták biztosítják azt a folyton változó környezetet, mely kényszeríti a gazdaállatot a leghatékonyabb ellenszer kifejlesztéséhez, ami az állandó változás mellett lehetővé teszi a védekezést és a túlélést. Ennél a
hasonlatnál maradva, a technika az a parazita, mely rákényszeríti az oktatási intézményeket olyan megoldások, új funkciók keresésére, mely által nem csak megőrizhetik, hanem ki is terjeszthetik a tanulási folyamatban betöltött szerepüket.

A tanulásra és a tanulóra fókuszálva felmerült utóbbi kérdésre számos válasz érkezett az utóbbi években, melyek közül néhányat kiemelek:
• Rendelkezzen magas szintű alapkészségekkel!
• Legyen kíváncsi!
• Legyen kritikus!
• Legyen adaptív!
• Tudjon prezentálni, nyilvánosan beszélni!
• Képes legyen csoportban dolgozni, használja a közösség tudását!
• Legyen büszke!
• Instrukciók nélkül oldjon meg feladatokat!
• Aktív tanulás közben gyűjtsön minél több ismeretet!

A teljes cikk itt olvasható

Simon Tünde, Magyar Képzőművészeti Egyetem