Oktatás

Aktuális határozatok a felvételikről, jelentkezésről

felvételikrőlAz oktatásügyi miniszter 2021. január 26-i határozata

1. A középfokú oktatásba való felvétel feltételeinek közzétételének határideje, amely megköveteli a különleges képességek, készségek vagy tehetségek igazolását, valamint az egyéb középfokú oktatásban, 2021. február 26.

2. A középiskolai oktatás iránti kérelem (a továbbiakban: „jelentkezési lap”) az általános iskola igazgatójának való benyújtásának határideje a felnőtt tanuló vagy a tanuló törvényes képviselője által 2021. április 8.

3. A jelentkezési laphoz csak akkor kell csatolni a hallgató egészségügyi alkalmasságát igazoló tanúsítványt, ha az a 2. sz. Mellékletben felsorolt ​​szakterület vagy szakterület.

4. Az általános iskola igazgatója által a középiskolába történő jelentkezési lap benyújtásának határideje 2021. április 16. az oktatás minden ágára.

5. Ha az oktatási, tudományos, kutatási és sportminiszter határozatával a 2021/2022-es tanévben nem hajtják végre a felvételi eljárás egy részét, akkor a vonatkozó kritériumot nem értékelik azoknál a tanulóknál, akik nem teljesítik a vonatkozó követelményeket a felvételi eljárásban.

6. A középiskola igazgatójának döntési határideje a tanuló felvételéről vagy felvételének elutasításáról a felvételi eljárás eredményei és a felvételi eljárás eredményei alapján a jelentkezők névsorának közzététele alapján a középiskola honlapján vagy az iskola hirdetőtábláján 2021. május 20-a.

7. A középiskola igazgatójának a tanuló felvételéről vagy elutasításáról szóló határozatának a felvételi eljárás eredményei alapján történő elküldésének határideje a felnőtt tanuló vagy a tanuló törvényes képviselőjének az általános iskolák információs rendszerén keresztül (pl Az EduPage), a beolvasott űrlap elküldésével e-mailben, levélben vagy elektronikus postafiókba 2021. május 20.

8. A tanuló tanulmányi felvételi igazolásának vagy a tanuló középiskolába való be nem vételének visszaigazolásának kézbesítésének határideje 2021. május 25.; a visszaigazolást az általános iskolai információs rendszer (pl. EduPage) útján juttatja el a szkennelt, beolvasott űrlap elküldésével e-mailben, postai úton a középiskola címére vagy a középiskola elektronikus postafiókba. A középiskolába történő eljuttatás időpontja a meghatározó.

%d bloggers like this: