6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – A tizedestörtek összeadása

Tizedestörtek összeadása, kivonása ugyanúgy zajlik, mint a természetes számoké, de figyelni kell arra, hogy a tizedesvesszők mindig egymás alatt legyenek.

Az egész számok írásbeli összeadásához a számokat helyi érték szerint írjuk fel. A tizedes törtek összeadásához is a helyi értékes felírást célszerű használni.

A tizedes törtek írásbeli összeadását is helyi értékek szerint végezzük el.

7 század meg 5 század az 12 század (12 század = 1 tized + 2 század)

1 tized meg 2 tized meg 8 tized az 11 tized (10 tized + 1 tized = 1 egyes + 1 tized)

Innen már csak az egészek összeadása van hátra. Ne felejtsük el, hogy a tizedekből maradt egy egész!

Tizedes törteket úgy adunk össze írásban, hogy a számokat helyi érték szerint egymás alá írjuk, a legkisebb helyi értéktől indulva az írásbeli összeadást követjük. A tizedesvesszőt a törtrészek összeadása után kitesszük.

https://tavoktatas.mnt.org.rs/sites/default/files/2020-09/3.A%20h%C3%A1romsz%C3%B6g%20sz%C3%B6gei.pdf

%d bloggers like this: