A tizedestört – eurómennyiségek, a hosszúság és a tömeg mértékegységei mint a tizedestört fogalmának megalapozása, a tized, század, ezred fogalma. A tizedestört a valós számok (ℝ), főképp a nem egész számok egyik kanonikus (azaz gyakran alkalmazott és minden szám…

Két háromszög egybevágó, ha két oldalukban és a közbezárt szögükben megegyeznek. (oszo-tétel) Ha két háromszögnek két megfelelő oldala és az általuk bezárt szöge páronként egyenlő, akkor egyenlő a harmadik pár…

Tizedestörtek összeadása, kivonása ugyanúgy zajlik, mint a természetes számoké, de figyelni kell arra, hogy a tizedesvesszők mindig egymás alatt legyenek. Az egész számok írásbeli összeadásához a számokat helyi érték szerint…