Szlovák nyelv Tanuljunk

Főnevek ragozása – Hímnem

A főnevek mintái

Hímnem (Minden nemben legkevesebb négy minta közül választhatunk.)

Élő főnevek Élettelen főnevek Idegen eredetű főnevek
chlap hrdina dub stroj kuli
Egyes szám N chlap hrdin-a dub stroj kuli
G chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a kuli-ho
D chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u kuli-mu
A chlap-a hrdin-u dub stroj kuli-ho
L chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i kuli-m
I chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-m
Többes szám N chlap-i hrdin-ovia dub-y stroj-e kuli-ovia
G chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov kuli-ov
D chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-om
A chlap-ov hrdin-ov dub-y stroj-e kuli-ov
L chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och kuli-och
I chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi kuli-ami

Segítség a ragozáshoz:

Hímnem
élő ? élettelen ?
 • Mássalhangzóra vagy -o-ra végződnek
  chlapchlapecotecbratsynučiteľspolužiakpriateľpeslevdedoJanoMartin
 • -a végződésűek
  hrdinahokejistahuslistacyklistavodcasluha
 • Kemény vagy egyéb magánhangzók
  dubdomstromobrazhradplotstôlvlak
 • Lágy mássalhangzóra végződnek
  strojkôšoheňnôžčajpočítač

A hímnemű, állati főneveket egyes számban a chlap minta szerint, míg többes számban a dub minta szerint (ha a főnév kemény vagy egyéb mássalhangzóra végződik) vagy a stroj minta szerint (ha a főnév lágy mássalhangzóra végződik) ragozzuk.

Minta chlap

chlap minta szerint ragozzuk:

 • hímnemű, élő főnevek, melyek mássalhangzóra vagy -o-ra végződnek:
  chlapecotecsyndedoJanopesvnukspolužiak
 • csak egyes számban – állati főnevek:
  pesvlkvtáklevmedveďkôň

Megj.: A többes számú N.-nak akár -ovia (synoviaotcoviadedovia) a -ia (učiteliabratia) végződése is lehet.

Minta hrdina

hrdina minta szerint ragozzuk:

 • -a végződésű, (élő) hímnemű főneveket:
  sudcasluhahokejistahuslista

Megj.: Az -ista végződésű szavaknak többes szám N.-ban -i végződésük lesz (huslistihokejisti).

Minta dub

dub minta szerint ragozzuk:

 • kemény vagy egyéb mássalhangzóra végződő, (élettelen) hímnemű főnevek:
  potokdomstromobrazautobustrolejbuspondelokutorokštvrtokpiatok
 • csak többes számban – kemény vagy egyéb mássalhangzóra végződő, állati főnevek:
  slonhadvlklev

Minta stroj

stroj minta szerint ragozzuk:

 • lágy mássalhangzóra végződő, (élettelen) hímnemű főnevek:
  kôšoheňnôžčajpočítačdážďmájkameň
 • csak többes számban – lágy mássalhangzóra végződő, állati főnevek:
  medveďkôňmravec

Minta kuli

kuli minta szerint ragozzuk:

 • idegen eredetű hímnemű főnevek, férfi kereszt és vezetéknevek, melyek a következő magánhangzókra végződnek: i, y, í, e, é, ä, ű, ö, ő:
  ponygrizlyabbéŠkultétyGoetheKrčméryNietsche