Fizika Tanuljunk

Az elektromos áram

Ebben a pár percben az elektromosság alapjaival fogunk megismerkedni. Nem cél, hogy minden szempontból a lehető legpontosabb ismertetőt adja a szerző a témával kapcsolatban, mivel ő sem tudja pontosan, hogy mi is az elektromos áram… De ezen gyorsan tegyük túl magunkat. Mérnöki szemlélettel indulunk neki ennek a nagy kalandnak, célunk nem a kvarkok megértése, hanem egy LED megvillantásától, akár egy saját tervezésű robot megépítéséig eljutni. A gyakorlat mellet azért a legfontosabb elméleti ismerteket is átvesszük, hogy egy mérnöki szempontból hasznos képet alkothassunk az elektromos áramról.

elektromos áramAz elektromos áram (villamos áram, népiesen: villany) az elektromos töltéssel rendelkező részecskék (töltéshordozók) sokaságának elektromos feszültség által fenntartott elektromos mező hatására kialakuló, rendezett mozgása. Az áram irányát a pozitív töltéshordozók mozgásának az irányával definiálják.

Az anyagokat két csoportba oszthatjuk: vannak olyanok, amelyek vezetik az elektronokat, és vannak, amelyek nem.
Az első csoportba tartozó anyagokat elektromos vezetőknek, vagy csak simán vezetőknek mondjuk, a másik csoportba tartozókat pedig szigetelőknek.
A vezetők olyan anyagok, amelyekben az elektronok vagy más töltött részecskék nagyon könnyen el tudnak mozdulni.