Felhívások Hazai hírek

Messzi tájak varázsa (kiállítás)

Március 22-én 17:00 órakor új kiállítást nyitnak meg a losonci Szabó Gyula Emlékházban Messzi tájak varázsa címmel, Szabó Gyula utazásairól. A kiállítás kurátora Szabó Kinga.

Messzi tájak varázsa

A jelentős életművet hátrahagyó festőművész, grafikus és költő Losoncon élt és alkotott. Műveit pozsonyi és budapesti nagy kiállításai mellett számos helyen csodálhatták meg az érdeklődők. Halála óta özvegye Sz. Haltenberger Kinga gondozza az életművet. 2008-ban Szabó Gyula egykori lakását, műtermét emlékházként hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára. Évente állandó és időszaki kiállítások mutatják be Szabó Gyula műveinek rendkívül gazdag tárházát, ugyanakkor alkalmanként más művészeknek is teret ad az emlékház. 2008 óta évente új Szabó-kiállítás ünnepélyes megnyitója, évente többször időszakos kiállítások megnyitója, továbbá különböző műfajú kulturális rendezvények megvalósítása.

Szabó Gyula (1907–1972) érdemes festőművész Budapesten született, de két éves korától folyamatosan Losoncon lakott. Mind tematika szempontjából, mint az általa művelt technikák szempontjából rendkívül gazdag életművet hagyott hátra. Halála után özvegye, Szabó Kinga, 138 alkotás fölajánlásával kezdeményezte Losoncon egy galéria létrehozását. (Nógrádi Galéria – Novohradská galéria, mely 1980-tól önálló intézményként működött, 2004-ig, amikor Szabó Kinga nyugdíjba vonult, és a galériát összevonták a Nógrádi Múzeummal.) Szabó Kinga ekkor alakította át a művész lakóházát képtárrá. A ház három földszinti szobájában állandó kiállításon lehet megismerkedni Szabó Gyula életével és időrendi sorrendben kiállított alkotásaival.

2011-ben az özvegy egy 6 x 10 méteres kiállítótermet építtetett a házhoz, melyben azóta évente két alkalommal más, kortárs művészeket is be tudnak mutatni, a közbeeső időben témakör vagy technika szerint válogatott kollekciókat mutatnak be Szabó Gyula hagyatékából. A terem előadások vagy koncertek megtartására is alkalmas. Az Emlékházat a „Szabó Gyula Barátainak Klubja” polgári társulás működteti.

Szabó Gyula minden korszakában (kb. minden évtizedben) más-más stílusban festett. A festészet mellett magas fokon alkotott fametszeteket – mintegy 360 bevésett dúc! – és verseket is írt. Születése 100. évfordulója alkalmából a polgári társulás monográfiát adott ki, melynek mindegyik fejezetét más-más szerző írta, a költészetét Szakolczay Lajos elemezte. Az Emlékház adományokból, állami támogatásokból és az özvegy és barátai áldozatos munkájából tartja fenn magát.

A kiállítás június 30-ig látogatható.

Az emlékház

Elérhetőségek:
Júliusa Szabóa 1263/1, Lučenec, Slovakia
+421 911 494 485
PDJSZLC@gmail.com