Felhívások Konferencia Oktatás

Van-e kiút az intézményi nevelés válságából?

A tanulás felszabadítása témájával foglalkozik a 3. DEMOKRATIKUS NEVELÉS KONFERENCIA 2024. április 27-én, szombaton. Helyszín: ELTE TÓK, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.

DEMOKRATIKUS NEVELÉS KONFERENCIA

A tanulás felszabadítása című konferencia a demokratikus nevelést helyezi a középpontba, mint lehetséges megoldást az intézményi nevelés válságára. A konferencia előadásain és műhelyein arról lesz szó, hogy hogyan lehet az iskolákat demokratikusabbá és eredményesebbé tenni, nagyobb hangsúlyt helyezve a tanulás közös megtervezésére, nyílt konfliktusmegoldásra és valódi önkormányzatra.

A konferencia olyan előadókat vonultat fel, mint Ritók Nóra és Lucy Stephens, a londoni New School igazgatója, akik megosztják tapasztalataikat és elméleteiket a demokratikus nevelés terén, bemutatva, hogy az milyen pozitív változásokat hozhat az iskolákban, bölcsődékben és családokban egyaránt. Ez a megközelítés új perspektívákat nyit a tanulás és az oktatás megújítására, és lehetőséget ad a résztvevőknek arra, hogy megvitassák és továbbfejlesszék a demokratikus nevelés gyakorlatát.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar és a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület által szervezett esemény így nem csupán elméleti kereteket kínál, hanem konkrét jó gyakorlatok megosztására és inspiráló beszélgetésekre is lehetőséget ad, ezáltal is segítve az intézményi nevelés megújítását.

Mi lesz a Demokratikus Nevelés konferencia programja?

  • Az előadások demokratikus nevelési innovációkat és gyakorlatokat tárnak fel, új utakat nyitva az oktatásban.
  • A műhelymunka gyakorlati tapasztalatcserét és eszközöket kínál a demokratikus nevelés megvalósításához.
  • Az egyik legfontosabb esemény egy konferencián a szünet, ahol kapcsolatokat köthetünk egymással.
  • Hagyományainknak megfelelően össze is ülünk mindazokkal, akik maradnak a nap végéig.
Témák:

Mi kell a jó élethez, óvodához, iskolához?

A jó élethez, óvodához és iskolához szükséges, hogy a demokratikus nevelési elveket helyezzük előtérbe. Ez magában foglalja a tanulási folyamatok közös megtervezését, a nyílt és őszinte kommunikációt a konfliktusok megoldásában, valamint a diákok és tanárok közötti valódi önkormányzati rendszer kialakítását. A demokratikus nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulás ne csak kötelező feladat legyen, hanem értelmes és örömteli tevékenység, amely elősegíti az egyéni fejlődést és a közösségi értékek erősítését. Az ilyen típusú oktatási környezet nemcsak a tudás megszerzését teszi lehetővé, hanem hozzájárul az egyének teljes körű személyiségfejlődéséhez is.

Hogyan a legjobb a világba érkezni?

A legjobb a világba úgy érkezni, hogy olyan környezet fogad, amely a demokratikus nevelési elveken alapul. Ez azt jelenti, hogy már a legkorábbi évektől kezdve a gyermek aktív résztvevője a saját tanulási folyamatának, a véleményét meghallgatják, és beleszólása van a döntésekbe. Egy ilyen környezet tiszteletben tartja az egyéni igényeket és képességeket, elősegíti az önkifejezést és az önszabályozást, támogatja a nyílt kommunikációt és konfliktusmegoldást. A pozitív, támogató közösség biztosítja az érzelmi biztonságot, és ösztönzi a kreativitást, lehetővé téve a gyermek számára, hogy optimálisan fejlődjön, és felfedezze a világot.

Milyen a jó óvoda?

A jó óvoda olyan hely, ahol a demokratikus nevelés elvei érvényesülnek: minden gyermek egyedülálló személyiségként kap figyelmet, a pedagógusok a tanulási folyamat közös tervezésével, a gyerekek érdeklődésén és képességein alapuló tevékenységekkel támogatják a fejlődésüket. A nyílt kommunikáció és az együttműködésen alapuló konfliktusmegoldás elősegíti a bizalom és az összetartozás érzését. Az óvoda biztonságos és inspiráló környezetet nyújt, ahol a gyerekek szabadon fedezhetik fel a világot, kísérletezhetnek és tanulhatnak saját tempójukban, miközben támogatást és bátorítást kapnak ahhoz, hogy önállóbbá váljanak, és megtanuljanak közösségben élni.

A részletes program, az előadók névsora és jelentkezési lap ezen a linken elérhető.