Közösség Oktatás Történelem

145 éve hagyta jóvá Ferenc József a magyar nyelv oktatását

145 éve, 1879. május 22-én I. Ferenc József magyar király szentesítette az 1879. évi XVIII. törvénycikket, amely kötelezővé tette a magyar nyelv tanítását valamennyi népiskolában és tanítóképző intézetben. Magyarországon a dualista állam idején épült ki a modern oktatási rendszer.

„Szükséges lévén, hogy a magyar nyelvnek mint az állam nyelvének elsajátítására minden állampolgárnak kellő mód nyújtassék.” A törvény értelmében a magyar nyelv az összes népiskolában és tanítóképző intézetben a kötelező tantárgyak közé került, ami a nem magyar tannyelvű tanintézetekre is érvényes volt. A törvény kimondta, hogy az eredményesség érdekében olyan óraszámmal kell tanítani a magyart, hogy a tanulmányi idő alatt minden tanítójelölt elsajátíthassa „beszédben és írásban”.

Az 1868-as törvény szerint az oktatás nyelve a tanulók anyanyelve – amennyiben ez „a községben divatozó [tehát általános] nyelvek egyike” – ez a jogszabály volt érvényben az 1920-as évekig. Ezen belül 1879-től valamennyi népoktatási intézményben kötelező tantárgyként bevezették a magyar nyelvet. Az 1907-ben, Apponyi Albert minisztersége alatt kiadott törvény a nemzetiségi egyházi iskolák államsegélyét ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a tanulók a negyedik osztály elvégzése után magyar nyelven – írásban és szóban – alapszinten helyesen ki tudják magukat fejezni. (Az oktatás ingyenességéről szóló – indokolt és időszerű – 1908. évi 46. törvény szintén Apponyi Albert nevéhez fűződik.)

magyar nyelv államnyelvvé tétele és széles körű terjesztése egy soknemzetiségű polgári államban indokolt törekvés volt. Ez azonban nem párosult kellő körültekintéssel és a nemzetiségi jogok tiszteletben tartásával.

Eötvös József és Trefort Ágoston – litográfia, 1840-es évek (Forrás: Wikipédia) • Iskolába menő gyermeksereg. Fametszet 1856-ból (Fotó: MEK/OSZK)

A törvény megvalósulását azonban számtalan rendelet, tanterv és utasítás kísérte, ami azt jelezte, hogy a nemzetiségekkel kapcsolatban nem érte el teljes mértékben a célját. Számos iskolában eredménytelen volt a magyar nyelv tanítása, sok helyen (főleg a román és szerb iskolákban) nem volt magyarul tudó tanító. 1880-ban 1922 tanító kevéssé, 2529 pedig egyáltalán nem tudott magyarul, és egy évtized múltán is csaknem 2000 tanító nem volt képes tanítani a magyar nyelvet. Így 3343 nem magyar tannyelvű iskola közül 1340-ben nem volt sikeres a magyar nyelv oktatása.

Kiemelt kép: Jakobey Károly: Falusi iskolában, 1866 (Fotó: Nagyházi Galéria és Aukciósház)

Bővebben:

A magyar nyelv tanítása