A számnevek általános jellemzői A számnév a főnévvel megnevezhető személyek, dolgok, jelenségek, fogalmak mennyiségét vagy sorrendi helyét megnevező szófaj. A melléknévhez hasonlóan a főnévhez kapcsolódó járulékos fogalmat, tulajdonságot jelöli meg…

Összefüggő szövegekben az egymás után következő szavakat általában egymástól külön írjuk le. A tagolás célja az áttekinthetőség és a könnyebb megértés. Kivételt képeznek az összetett szavak, amelyek egységét kötőjellel vagy…

A főnevek (a földrajzi nevek helyesírása) A tulajdonnevek egyik csoportja a földrajzi helyek – pl. földrészek, országok, folyók, hegyek, városok, utcák, hidak stb. – megkülönböztetésére szolgáló földrajzi nevek. Helyesírásukra különösen…

Magyar nyelv – Cselekmény- és eseménysor leírása A történet és a cselekmény A történet és cselekmény fogalompárjáról szóló leckénk elején érdemes rögzítenünk, hogy külön kell választani az elbeszélésben a kronologikus…

  Magyar nyelv és irodalom, 7. osztály, általános iskola  – Az írásjelek Tanár: Blaskó Tünde és Csíkos Éva Melyik írásjel mikor használatos? A spontán, informális és a gondosabban megformált szövegek között…

Magyar nyelv, 1. osztály, általános iskola, Mondatvégi írásjelek használata Tanító: Vásárhelyi Szilvia A mondatvégi írásjelek szerepe sokrétű. Egyrészt használjuk arra, hogy tagoljuk a mondanivalónkat, másrészt ezekkel utalhatunk hanglejtésre, beszédszünetekre, melyek…

Magyar irodalom – Költői eszközök Itt megtaláljátok a stílus élénkségének, élénkítésének eszközeit (stílusalakzatok) és a szemléletesség, képszerűség eszközeit (szóképek, költői képek) röviden összefoglalva. Költői eszközök A stílus élénkítésének eszközei (stílusalakzatok)…