Szarka László történész előadása – A budapesti szlovákság asszimilációja – rendkívül fontos információforrás a történelmi tisztánlátásra törekvő, kisebbségkutatásban érdekelt nemzedékek számára. A SULINET ÖRÖKSÉGTÁR rovatában jelent meg. _______________________ Budapest a…