A számtani művelet, sorrendje, elsőbbség (a műveletek rangja). Ha csak összeadást és kivonást, vagy csak szorzást és osztást tartalmaz, akkor balról jobbra haladva. A természetes számok halmazán négy alapműveletet különböztetünk…